انبارداری و روش های نوین انبارش

انبارداری فرآیند ذخیره سازی موجودی فیزیکی برای فروش یا توزیع است. انبارها توسط انواع مختلف کسب و کار استفاده می شود که نیاز به ذخیره موقت محصولات به صورت عمده قبل از ارسال آنها به مکان های دیگر یا به صورت جداگانه برای مصرف کنندگان نهایی دارند.

مدت دوره :

16 ساعت

تعداد دانشجویان :

490+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
1،400،000 تومان
شروع کنید

درباره دوره

امروزه با پیشرفت علوم وتکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است واینکار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع وحداکثر از امکانات رامی طلبد .تقسیم کار ورشد جمعیت نیازاستفاده از فرآورده های دیگران را بوجود آورده است واین خود زمینه پیدایش سازمانهای معظم گردیده که در این نظامهای پیچیده فنی ـ اجتمای انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر می سازد. انبار می تواند درعرضه به موقع محصول ،‌جریان عادی تولید ،‌ثبات قیمت محصول‌، تعمیر ونگهداری ماشین ها و…نقش مهمی را ایفا کند به طوریکه نقش رعایت اصول انبارداری درتجارت غیر قابل انکار است .

پیشنیاز

لیسانس

سرفصل

طراحی سیستم اطلاعاتی:
تحلیل جریان
طرح ریزی جریان جدید
شناسایی اطلاعات ضروری
طراحی روش نگهداری اطلاعات
مدیریت و نگهداشت موجودی:
طراحی سیستم کدینگ
طراحی اسناد مورد استفاده
طراحی فلوچارت مسیر اطلاعاتی
مدیریت سفارشات
طراحی زیر سیستم موجودی

طراحی فضای انباری:
مهندسی فضاها
بیان مبانی و نیازمندی های طراحی فضا
آشنایی با تجهیزها
انتخاب تجهیز مناسب
استقرار انبار

تربیت هدفمند نیروی انسانی:
تدوین چارت سازمانی
تدوین شرح وظایف / شرح شغل
آموزش مبانی انباری برابر شرح شغل
برنامه ریزی ارتقاء هدفمند

تدوین متدهای کنترل :
شمارش ها
کنترل های سیستمی
کنترل های فیزیکی
کنترل های موردی

مدرس / مدرسین

اسماعیل حق جو

  • برگزاری دوره آموزشی EFQM در پارس جنوبی عسلویه با رویکرد کاربردی
  • برگزاری دوره آموزشی مدیریت انرژی در پارس جنوبی عسلویه
  • برگزاری دوره مدیریت فرآیند با زبان BPMN در منطقه حفاری اهواز
  • برگزاری دوره تحلیل بهره وری در شرکت نفت زاگرس و پاالیش نفت شیراز و سازمان مدیریت صنعتی
  • برگزاری دوره ارتباط با مشتری در منطقه حفاری اهواز
  • برگزاری دوره مدیریت و برنامه ریزی تعمیرات اساسی در شرکت مناطق نفت خیز جنوب
  • برگزاری دوره آموزشی مهندسی سیستم ها در شرکت پاالیش گاز پارسیان
  • برگزاری دوره آموزشی نت فراگیر TPM در شرکت پاالیش گاز پارسیان
  • و بسیاری از موارد دیگر

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توحه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::