تفکر سیستمی و نقش آن در در درک خلاقانه سازمان، مسائل سازمانی و راهکارهای مواجهه با آن ها

در راستای برخورد صحیح با مسائل متنوع سازمانی نیاز است که تا علاوه بر آشنایی با مفهوم تفکر سیستمی، با نگاهی خلاقانه به نظریه های مختلف، سیاست و رفتار مناسب را انتخاب نمود. بدین ترتیب این دوره آموزشی بر این نکته متمرکز است که در وهله اول فراگیران با رویکردی متفاوت و اجتناب از روش های خسته کننده بیان نظریه های فلسفیِ مدیریت (اجرای بازی های نوین مدیریتی)، تفکر سیستمی را مورد بررسی و ارائه قرار دهد و پس از آن درک صحیح و خلاقانه ای از کاربرد مفهوم تفکر سیستمی در حل مسائل متنوع و به روز سازمان ایجاد نماید.

مدت دوره :

8 ساعت

تعداد دانشجویان :

490+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
810،000 تومان
شروع کنید

درباره دوره

سازمان و مسائل سازمانی از مواردی هستند که همواره در حال تغییر بوده و مواجه شدن با مسائل متنوع و البته ارائه رفتار مناسب در برابر آن ها از چالش هایی است که مدیران و تصمیم گیران با آن روبه رو هستند. تفکر سیستمی از مفاهیم مهم و کارآمدی است که در طول زمان تغییرات و پیشرفت های چشمگیری داشته و می تواند در شناخت سازمان، مسائل آن و ارائه راهکارهای مناسب به منظور مواجهه با مسائل موثر باشد.

پیشنیاز

لیسانس

سرفصل

 • ادبیات سیستم و تفکر سیستمی
 • سیستم
 • جز نگری
 • کل نگری
 • نقد و بررسی سیر تغییرات زبان سیستمی
 • تفکر سیستمی، تحولات و پیشرفت ها
 • شناخت سازمان از طریق استعاره های سازمانی
 • شناخت سازمان از طریق پارادایم های سازمانی
 • خلاقیت در به کارگیری استعاره و پارادایم های سازمانی
 • تفکر سیستمیِ کاربردی (برگزاری کلینیک آموزشی)
 • طرح مسائل و مشکلات متنوع و متغیر سازمان ها
 • راهکارهای مبتنی بر تفکر سیستمی برای حل مسائل سازمانی
 • معرفی روش ها، ابزار ها و نرم افزار های کاربردی مبتنی بر تفکر سیستمی

مدرس / مدرسین

اسماعیل حق جو

 • برگزاری دوره آموزشی EFQM در پارس جنوبی عسلویه با رویکرد کاربردی
 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت انرژی در پارس جنوبی عسلویه
 • برگزاری دوره مدیریت فرآیند با زبان BPMN در منطقه حفاری اهواز
 • برگزاری دوره تحلیل بهره وری در شرکت نفت زاگرس و پاالیش نفت شیراز و سازمان مدیریت صنعتی
 • برگزاری دوره ارتباط با مشتری در منطقه حفاری اهواز
 • برگزاری دوره مدیریت و برنامه ریزی تعمیرات اساسی در شرکت مناطق نفت خیز جنوب
 • برگزاری دوره آموزشی مهندسی سیستم ها در شرکت پاالیش گاز پارسیان
 • برگزاری دوره آموزشی نت فراگیر TPM در شرکت پاالیش گاز پارسیان
 • و بسیاری از موارد دیگر

مسعود یوسفی منش

 • مشاور پیاده سازی پروژه مدیریت دارایی های فیزیکی در بیمارستان کوثر شیراز، 1399
  • سخنران کارگاه های تخصصی در انجمن نگهداری و تعمیرات با موضوع باید ها و نباید های اجرای اثربخش تحلیل علل ریشه ای، 1399
  • مشاور اجرای 4 پروژه تحلیل علل ریشه ای RCA در نیروگاه کارون 4 ، 1398
  • مدرس دوره تحلیل علل ریشه ای) RCA ( در بیمارستان کوثر شیراز و انجمن نگهداری و تعمیرات ایرا ن – 1398
  • مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه جویان )اولین نشریه اختصاصی تحلیل علل ریشه ای RCA )
  • طراحی دوره های سه سطحی تحلیل گری، تسهیل گری و مربی گری تحلیل علل ریشه ای) RCA ( برای اولین بار
  • سابقه تدریس دوره های تخصصی مدیریت دارایی های فیزیکی )مدیریت دارایی های فیزیکی، مدیریت اطلاعات تجهیزات، مدیریت
  قطعات یدکی، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ) RCM (، بهینه سازی نت پیشگیرانه) PMO (، شاخص های کلیدی
  عملکرد، برنامه ریزی و زمان بندی نگهداری و تعمیرات، نت دیداری( در سازمان های مختلف صنعتی

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توحه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::