شاخص های کلیدی مدیریت عملکرد در موفقیت سازمان (انتخاب، محاسبه و تحلیل)

علی رغم اهمیت بالای انتخاب، محاسبه و تحلیل شاخص های کلیدی مدیریت عملکرد، بر اساس نظر آقای پیتر دراکر «مسأله مهم در مدیریت آن است که مدیران چیزهای اشتباه را اندازه گیری می کنند». در واقع آن چیزی که بیشتر حائز اهمیت است وجود بینش مناسب در سازمان ها برای انتخاب و تحلیل شاخص های درست است. بدین ترتیب در دوره شاخص های کلیدی مدیریت عملکرد قصد داریم تا علاوه بر معرفی شاخص های مهم سازمانی، روش ها و راهکارهای طراحی، انتخاب و تحلیل شاخص های مناسب را به فراگیران محترم ارائه نمائیم.

مدت دوره :

8 ساعت

تعداد دانشجویان :

490+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
810،000 تومان
شروع کنید

درباره دوره

دستیابی به اهداف سازمانی و کسب موفقیت در سازمان ها نیازمند محاسبه و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد خواهد بود. به طور قطع سازمان هایی که بتوانند ردیابی و کنترل موثری نسبت به سطح کمی و کیفی عملکرد خود داشته باشند، آسان تر و زودتر به موفقیت می رسند.

پیشنیاز

لیسانس

سرفصل

  • توصیه استانداردها و مراجع درباره شاخص های کلیدی مدیریت عملکرد
  • شاخص های هدایت کننده یا سوق دهنده (Leading Indicators)
  • شاخص های نشان دهنده نتیجه فعالیت ها (Lagging Indicators)
  • سطوح شاخص های کلیدی مدیریت عملکرد

  -Key Activity Indicators

  Key Performance Indicators-

  -Key Management Indicators

  • پیش نیازها و بسترهای لازم جهت محاسبه و تحلیل شاخص های کلیدی
  • معرفی و بررسی مهم ترین شاخص های کلیدی مدیریت عملکرد سازمانی
  • طراحی داشبورد مدیریت عملکرد

مدرس / مدرسین

اسماعیل حق جو

 • برگزاری دوره آموزشی EFQM در پارس جنوبی عسلویه با رویکرد کاربردی
 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت انرژی در پارس جنوبی عسلویه
 • برگزاری دوره مدیریت فرآیند با زبان BPMN در منطقه حفاری اهواز
 • برگزاری دوره تحلیل بهره وری در شرکت نفت زاگرس و پاالیش نفت شیراز و سازمان مدیریت صنعتی
 • برگزاری دوره ارتباط با مشتری در منطقه حفاری اهواز
 • برگزاری دوره مدیریت و برنامه ریزی تعمیرات اساسی در شرکت مناطق نفت خیز جنوب
 • برگزاری دوره آموزشی مهندسی سیستم ها در شرکت پاالیش گاز پارسیان
 • برگزاری دوره آموزشی نت فراگیر TPM در شرکت پاالیش گاز پارسیان
 • و بسیاری از موارد دیگر

مسعود یوسفی منش

 • مشاور پیاده سازی پروژه مدیریت دارایی های فیزیکی در بیمارستان کوثر شیراز، 1399
  • سخنران کارگاه های تخصصی در انجمن نگهداری و تعمیرات با موضوع باید ها و نباید های اجرای اثربخش تحلیل علل ریشه ای، 1399
  • مشاور اجرای 4 پروژه تحلیل علل ریشه ای RCA در نیروگاه کارون 4 ، 1398
  • مدرس دوره تحلیل علل ریشه ای) RCA ( در بیمارستان کوثر شیراز و انجمن نگهداری و تعمیرات ایرا ن – 1398
  • مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه جویان )اولین نشریه اختصاصی تحلیل علل ریشه ای RCA )
  • طراحی دوره های سه سطحی تحلیل گری، تسهیل گری و مربی گری تحلیل علل ریشه ای) RCA ( برای اولین بار
  • سابقه تدریس دوره های تخصصی مدیریت دارایی های فیزیکی )مدیریت دارایی های فیزیکی، مدیریت اطلاعات تجهیزات، مدیریت
  قطعات یدکی، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ) RCM (، بهینه سازی نت پیشگیرانه) PMO (، شاخص های کلیدی
  عملکرد، برنامه ریزی و زمان بندی نگهداری و تعمیرات، نت دیداری( در سازمان های مختلف صنعتی

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توحه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::