تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

SPSS مخفف عبارت Statistical Package for the Social Sciences است و توسط انواع مختلف محققین برای تجزیه و تحلیل داده های آماری پیچیده استفاده می شود. بسته نرم افزاری SPSS برای مدیریت و تحلیل آماری داده ها ایجاد شده است.

مدت دوره :

21 ساعت

تعداد دانشجویان :

120+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
1،300،000 تومان

درباره دوره

در این دوره مباحثی از قبیل آماده سازي داده ها، آمار توصيفي، نمودارها، آزمون نرمال بودن داده ها، تعيين اعتبار و پايايي پرسشنام و آمار استنباطي(تحليل داده ها) مورد بررسی قرار میگیرد و در پایان دوره دانشجو توانایی کار با داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS را خواهد داشت.

پیشنیاز

آشنایی با کامپیوتر

سرفصل

مباحث مقدماتي
آشنايي با پنجرهها و منوهاي برنامه
مراحل انجام يك تحليل آماري

آماده سازي داده ها
تعريف متغيرها و واردكردن داده ها
آماده سازي داده ها جهت تحليل
داده هاي پرت و انواع آن
اصلاح داده ها
تصميم گيري در خصوص داده هاي ناقص
كدگذاري مجدد داده ها
آمار توصيفي
توزيع فراواني ها (جدول فراواني)
شاخصهاي تمركز ( ميانگين، ميانه و مد)

ضریب تغییرات) شاخصهاي پراكندگي ( انحراف معيار، واريانس،
 
نمودارها
دايره ای
ميلهاي ( ستوني )
هيستوگرام
آزمون نرمال بودن داده ها

تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه
تحليل عاملي اكتشافي
آلفاي كرونباخ

آمار استنباطي(تحليل داده ها)
)  ضرايب همبستگي (اسپيرمن و پيرسون
(ANOVA و تحليل  F  ،آزمون  T آزمونهاي مقايسهاي ( آزمون
) آزمون هاي چند متغيره (رگرسيون چند متغيره و لجستيك
آزمونهاي ناپارامتريك (تك متغيري كاي دو)

تمام موارد ذكر شده در سرفصل به همراه خلاصه اي از توضيحات آماري به منظور يادآوري و حل تمرينهاي عملي مرتبط با موضوع خواهد بود

مدرس / مدرسین

عباس دهقان

 

 

مرجان نعمت اللهی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  • کارشناس طراحی فرآیند تولید: شرکت فرآورده های لبنی تخت جمشید
  • مشاور واحد تحقیق و توسعه: شرکت برق رسانی آروین هدیش شیراز
  • کارشناس واحد برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی پروژه: شرکت های پروژه محور در زمینه صنعتی
  • مدرس حوزه مدیریت و صنایع پژوهشگر و همکار مشاور صنعتی و فنی: صنایع کوچک شهرک صنعتی
  • همکار مشاور سیستم ها و روش ها: شرکت کیمیا شانه فارس
  • همکار مشاور مهندسی مجدد فرآیند و برنامه ریزی منابع سازمانی و بهره وری: شرکت مشاور گمبا( فعال در شهرک صنعتی فارس)
  • همکار مشاور حوزه سرمایه گذاری: شرکت فراآبرسان
  • مشاور حوزه بهره‌وری فرآیند و فعالیت: شرکت داده پردازان نوین

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::