برنامه ریزی و کنترل تولید

در مدیریت زنجیره تامین و تولید، کنترل تولید، فعالیت نظارت و کنترل هر تولید یا عملیات خاص است. کنترل تولید اغلب از یک اتاق کنترل یا اتاق عملیات خاص اجرا می شود.

مدت دوره :

16 ساعت

تعداد دانشجویان :

521+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
1،400،000 تومان

درباره دوره

آشنایی با روش های برنامه ریزی سیستم های تولیدی جهت رسیدن به الگوی تولید بهره ور

پیشنیاز

فوق دیپلم
ارتباط شغلی
آشنایی عمومی با فرآیند تولید

سرفصل

تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی
انواع فرایندهای تولیدی
تعریف برنامه ریزی تولید
نقش پیش بینی در فرآیند برنامه ریزی تولید
انواع سیستم های برنامه ریزی و کنترل تولید
نقش MRP در فرایند زمانبندی و برنامه ریزی تولید
ارائه مثال واقعی در مورد برنامه ریزی و کنترل تولید

مدرس / مدرسین

اسماعیل حق جو

  • برگزاری دوره آموزشی EFQM در پارس جنوبی عسلویه با رویکرد کاربردی
  • برگزاری دوره آموزشی مدیریت انرژی در پارس جنوبی عسلویه
  • برگزاری دوره مدیریت فرآیند با زبان BPMN در منطقه حفاری اهواز
  • برگزاری دوره تحلیل بهره وری در شرکت نفت زاگرس و پاالیش نفت شیراز و سازمان مدیریت صنعتی
  • برگزاری دوره ارتباط با مشتری در منطقه حفاری اهواز
  • برگزاری دوره مدیریت و برنامه ریزی تعمیرات اساسی در شرکت مناطق نفت خیز جنوب
  • برگزاری دوره آموزشی مهندسی سیستم ها در شرکت پاالیش گاز پارسیان
  • برگزاری دوره آموزشی نت فراگیر TPM در شرکت پاالیش گاز پارسیان
  • و بسیاری از موارد دیگر

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توحه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::