آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش ISO9001:2015

ISO 9001 به عنوان استاندارد بین المللی تعریف شده است که الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را مشخص می کند. سازمان ها از این استاندارد برای نشان دادن توانایی ارائه مداوم محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و مقررات را برآورده می کنند، استفاده می کنند.

مدت دوره :

16 ساعت

تعداد دانشجویان :

460+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
1،400،000 تومان
شروع کنید

درباره دوره

پیاده کردن استانداردهای مدیریت کیفیت در جهان یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است. اخذ گواهینامه ایزو۹۰۰۰ یا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت توسط یک شرکت یا سازمان، گویای موفقیت آن شرکت در ایجاد باور در مشتری نسبت به مسئولیت کیفیت در تمامی سطوح و جهت حضور در بازارهای جهانی وتامین رضایت مشتریان می باشد.

پیشنیاز

لیسانس

سرفصل

آشنایی با مفاهیم کیفیت و تاریخچه و چرخه PDCA
نگرش فرآیندی شناسایی فرآیندها و نحوه تعامل آنها در سازمان و تفکر مبتنی بر ریسک
سنجش رضایت مشتری، بررسی و روش های، روش های ارتباط با مشتری، تمرکز بر مشتری و مشتری گرایی
مدیریت دانش روشهای استقرار و فواید آن در سازمان
تدوین طرح کیفیت شیوه های تهیه و نحوه استفاده از آن در سازمان
طراحی و توسعه بازنگری روش و بهبود آن در سازمان
روشهای کنترل تولید و شناسایی و ردیابی.
کنترل محصولات نامنطبق و پایش و اندازه گیری محصول
ارزیابی و تعریف پروژه های بهبود و روشهای اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، تحلیل
بازنگری مدیریت بهبود
آموزش ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ۱۹۰۱۱

مدرس / مدرسین

مهدی بهاءالدینی

مدیریت پروژه با استفاده از نرمافزار MS-Project
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)
ارزیاب EFQM
حل مسئله با استفاده از TRIZ
تشریح الزامات و مستندسازی ISO 22000:2005
HSE-Management System
آنالیز صورتهای مالی
پیاده سازی چرخه بهره وری
و …

سید کاظم شریفی

آموزش مبحث مشارکت (نظام پیشنهادات)جهت مدیران آموزش و پرورش ایران
آموزش مبحث مشارکت (نظام پیشنهادات)و مبانی ایده یابی جهت اداره کل زندانهای استان فارس
آموزش مبحث ۶SIGMAجهت مدیران دولتی استان فارس آبان ماه ۱۳۸۵
آموزش تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO TS16949در شرکت اخشان مرداد ماه
آموزش نظام ساماندهی محیط کار ( ۵s)شرکت اخشان
آموزش مبحث مهندسی حمل ونقل در صنایع فجر
آموزش SPCدر شرکت بهبود گستر(مخاطبان کارشناسان صنایع قطعه سازی خودرو)
 و …

اسماعیل حق جو

  • برگزاری دوره آموزشی EFQM در پارس جنوبی عسلویه با رویکرد کاربردی
  • برگزاری دوره آموزشی مدیریت انرژی در پارس جنوبی عسلویه
  • برگزاری دوره مدیریت فرآیند با زبان BPMN در منطقه حفاری اهواز
  • برگزاری دوره تحلیل بهره وری در شرکت نفت زاگرس و پاالیش نفت شیراز و سازمان مدیریت صنعتی
  • برگزاری دوره ارتباط با مشتری در منطقه حفاری اهواز
  • برگزاری دوره مدیریت و برنامه ریزی تعمیرات اساسی در شرکت مناطق نفت خیز جنوب
  • برگزاری دوره آموزشی مهندسی سیستم ها در شرکت پاالیش گاز پارسیان
  • برگزاری دوره آموزشی نت فراگیر TPM در شرکت پاالیش گاز پارسیان
  • و بسیاری از موارد دیگر

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::