کارشناس سیستم مدیریت یکپارچه IMS

یک سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) تمام جنبه های سیستم ها، فرآیندها و استانداردهای یک سازمان را در یک سیستم هوشمند ترکیب می کند. این ادغام به یک کسب و کار اجازه می دهد تا مدیریت خود را ساده کند، در زمان صرفه جویی کند و کارایی را با پرداختن به تمام عناصر سیستم مدیریت به طور کلی افزایش دهد.

مدت دوره :

32 ساعت

تعداد دانشجویان :

427+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
2،100،000 تومان

درباره دوره

سیستم‌های یکپارچه‌ی مدیریت در واقع با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفیISO9000 ، مدیریت زیست محیطی ISO14000و مدیریت ایمنیISO 45000 و استانداردهای صنایع خاص در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است هدف از بر گزاری این دوره آشنایی با نیازمندی‌های سازمان با توجه به الزامات خاص سیستم‌های مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و اقدام به برآوردن این نیازها بصورت یکپارچه در سازمان‌ها می باشد.

پیشنیاز

آشنایی با الزامات استانداردهای متداول

سرفصل

ضرورت استفاده از سیستم های مدیریت یکپارچه
معرفی سیستم مدیریت یکپارچه متداول ( کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی)
معرفی اجمالی عناصر سیستم یکپارچه
حل تمرینات کارگاهی در خصوص تدوین خط مشی، اهداف و برنامه های سیستم مدیریت یکپارچه
حل تمرینات کارگاهی در خصوص طرح فرآیتدهای سیستم مدیریت یکپارچه
ضرورت استفاده از راهنمای استاندارد ISO19011 ، ISO10013
مرور اجمالی الزامات سیستم مدیریت یکپارچه
تعاریف مورد استفاده در استاندارد ISO10013
معرفی مستندات در ساختار سیستم مدیریت یکپارچه
شناسایی فرآیند تهیه مستندات سیستم مدیریت یکپارچه همراه با حل تمرینات کارگاهی
تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در استاندارد ISO 19011
معرفی سوابق مورد نیاز در اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه همراه با حل تمرینات کارگاهی
شناسایی و ارزیابی ممیزی و بررسی صلاحیت آنان
شکل گیری اقدامات بهبوددهنده حاصل از نتایج

مدرس / مدرسین

اسماعیل حق جو

  • برگزاری دوره آموزشی EFQM در پارس جنوبی عسلویه با رویکرد کاربردی
  • برگزاری دوره آموزشی مدیریت انرژی در پارس جنوبی عسلویه
  • برگزاری دوره مدیریت فرآیند با زبان BPMN در منطقه حفاری اهواز
  • برگزاری دوره تحلیل بهره وری در شرکت نفت زاگرس و پاالیش نفت شیراز و سازمان مدیریت صنعتی
  • برگزاری دوره ارتباط با مشتری در منطقه حفاری اهواز
  • برگزاری دوره مدیریت و برنامه ریزی تعمیرات اساسی در شرکت مناطق نفت خیز جنوب
  • برگزاری دوره آموزشی مهندسی سیستم ها در شرکت پاالیش گاز پارسیان
  • برگزاری دوره آموزشی نت فراگیر TPM در شرکت پاالیش گاز پارسیان
  • و بسیاری از موارد دیگر

سید کاظم شریفی

آموزش مبحث مشارکت (نظام پیشنهادات)جهت مدیران آموزش و پرورش ایران
آموزش مبحث مشارکت (نظام پیشنهادات)و مبانی ایده یابی جهت اداره کل زندانهای استان فارس
آموزش مبحث ۶SIGMAجهت مدیران دولتی استان فارس آبان ماه ۱۳۸۵
آموزش تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO TS16949در شرکت اخشان مرداد ماه
آموزش نظام ساماندهی محیط کار ( ۵s)شرکت اخشان
آموزش مبحث مهندسی حمل ونقل در صنایع فجر
آموزش SPCدر شرکت بهبود گستر(مخاطبان کارشناسان صنایع قطعه سازی خودرو)
 و …

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توحه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::