سایر اخبار

ارتقا امید، باور و اعتماد در هجدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی

سازمان مدیریت صنعتی با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همکاری انجمن مدیریت منابع انسانی ایران هجدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی را در27 و 28 دی ماه 1401 در ساختمان شماره 2 این سازمان برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، نقش اکوسیستم منابع انسانی درارتقا امید، باور و اعتماد، موضوع اصلی این کنفرانس است.

این کنفرانس به مسایل و چالش های توسعه منابع انسانی در بنگاه های کسب و کار اعم از شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک و متوسط می پردازد و تاکید ویژه ای بر نوآوری، ابتکار، بازنگری، ارزیابی و تبادل تجربه های داخلی و بین المللی در زمینه توسعه منابع انسانی دارد.

از محورهای این کنفرانس می توان به مدیریت منابع انسانی در سازمان های پلتفرمی و شرکت های کوچک و متوسط ؛ تحول دیجیتال و تاثیرات آن بر حوزهمنابع انسانی و پایداری کسب و کار؛ نقش منابع انسانی در نگهداشت استعدادها و کاهش مهاجرت های پنهان و آشکارو نسل های نوظهور، سازمان های نوپدید اشاره کرد.

منابع انسانی هوشمند، تحلیل گری داده ها و نقش آن در پیشبرد اهداف کسب و کار؛ سیاستگذاری در مدیریت عملکرد و جبران خدمات؛ برنامه ریزی توسعه فردی و استفاده از ابزارهای نوین کوچینگ، منتورینگ و مربیگری و نقش تکنولوژی در بهبود فرآیندهای منابع انسانی از دیگر موضوعات محوری هجدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی است.

علاوه بر سخنرانی و پنل‌های گفت وگو چندین کارگاه تخصصی نیز درباره نقش اکوسیستم منابع انسانی درارتقا امید، باور و اعتماد برگزار می شود.