آمادگی آزمون pmp

آزمون PMP یک آزمون جامع برای دریافت گواهینامه توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) به عنوان مدیر پروژه است. این بهترین راه برای اطمینان از رعایت استانداردهای صنعت در هنگام شروع حرفه مدیریت پروژه است.

مدت دوره :

20 ساعت

تعداد دانشجویان :

460+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
1،650،000 تومان

درباره دوره

آشنایی با ساختار آزمون PMP و ترکیب و نوع پرسشها
آشنایی با منابع آموزشی آمادگی برای آزمون و نمونه تست
مرور نکات مهم استاندارد و نکات مهم تستی
برنامه‌ریزی تفصیلی کسب آمادگی کافی برای شرکت در آزمون

پیشنیاز

آشنایی با مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهانی PMBOK

سرفصل

معرفی دقیق منابع آموزشی آمادگی برای آزمون

برنامه‌ریزی دقیق جهت دریافت آمادگی کافی برای شرکت در آزمون

بررسی ساختار آزمون بین المللی PMP (تعداد و ترکیب و نوع پرسشها، مدت زمان پاسخگویی و …)

مرور نکات مهم و تستی هر یک از فصلهای استاندارد PMBOK Guide

بحث و بررسی در مورد تستهای نمونه برای هر یک از فصلهای استاندارد

برگزاری آزمون شبیه‌سازی آزمون PMP

مدرس / مدرسین

مجتبی قانع شیرازی

سوابق تدریس:
مدرس سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۰
بیش از ۵۰۰۰ ساعت تدریس نرم افزار primavera
بیش از ۵۰۰ ساعت تدریس استاندارد مدیریت پروژه pmbok
مدارک کسب شده از PMI:
PMP
PMI-SP
PMI-RMP

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::