مدیریت پروژه براساس استاندارد جهانی PMBOK

مجموعه دانش مدیریت پروژه (PMBOK) سندی است که شامل اصطلاحات استاندارد، بهترین شیوه ها و دستورالعمل های فرآیند در مورد مدیریت پروژه است که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تعریف شده است.

مدت دوره :

35 ساعت

تعداد دانشجویان :

460+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
2،700،000 تومان
شروع کنید

درباره دوره

هدف دوره آشنایی با استاندارد جهانی مدیریت پروژه PMBOK جهت استفاده در پروژه ها می باشد

پیشنیاز

لیسانس

سرفصل

PMBOK outline based on latest updates

1.Framework

a. PMBOK 6th Edition
b. PMBOK 7th Edition

2. Process and Domains

3. Project Management Knowledge Areas

a. Integration
b. Scope
c. Schedule
d. Cost
e. Quality
f. Resources
g. Communications
h. Risk
i. Procurement
j. Stakeholders

4. PMIstandards+

مدرس / مدرسین

مجتبی قانع شیرازی

سوابق تدریس:
مدرس سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۰
بیش از ۵۰۰۰ ساعت تدریس نرم افزار primavera
بیش از ۵۰۰ ساعت تدریس استاندارد مدیریت پروژه pmbok
مدارک کسب شده از PMI:
PMP
PMI-SP
PMI-RMP

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::