مدیریت پروژه براساس استاندارد جهانی PMBOK

مجموعه دانش مدیریت پروژه (PMBOK) سندی است که شامل اصطلاحات استاندارد، بهترین شیوه ها و دستورالعمل های فرآیند در مورد مدیریت پروژه است که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تعریف شده است.

مدت دوره :

35 ساعت

تعداد دانشجویان :

460+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
1،470،000 تومان
شروع کنید

درباره دوره

هدف دوره آشنایی با استاندارد جهانی مدیریت پروژه PMBOK جهت استفاده در پروژه ها می باشد

پیشنیاز

لیسانس

سرفصل

کلیات مدیریت پروژه
فرآیند های مدیریت پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
اخلاق و مسئولیت حرفه ای مدیر پروژه
مدیریت زمان

مدرس / مدرسین

مجتبی قانع شیرازی

سوابق تدریس:
مدرس سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۰
بیش از ۵۰۰۰ ساعت تدریس نرم افزار primavera
بیش از ۵۰۰ ساعتتدریس استاندارد مدیریت پروژه pmbok
مدارک کسب شده از PMI:
PMP
PMI-SP
PMI-RMP

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::