برنامه نویسی تخصصی در VBA) Excel)

اکسل یک برنامه صفحه گسترده از مایکروسافت و جزء گروه محصولات آفیس آن برای برنامه های تجاری است. مایکروسافت اکسل کاربران را قادر می سازد تا داده ها را در یک صفحه گسترده قالب بندی، سازماندهی و محاسبه کنند.

مدت دوره :

21 ساعت

تعداد دانشجویان :

160+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
2،100،000 تومان

درباره دوره

ماژول و اجز ای آن چیست؟ )، آشنا یی با متغ یرها، ) VBA کدنویسی در ،VBA شناخت تواناییهای محیط اکسل، آشنایی با محیط و اشیای اکسل در

ثابتها و عملگرها، دستیابی به اشیا و خصوصیات و متدها و رویدادهای آنها، آشنایی با حلقه های تکرار و ساختارهای تصمیمگیری، دستیابی به توابع اکسل از طریق  VBA

فرمسازی در اکسل ،

شناخت توانائیهای محیط Excel – کد نویسی در VBA- آشنایی با متغیرها – ثابت ها و عملگرها – آشنایی با حلقه های تکرارو ساختارهای تصمیم گیری

پیشنیاز

Excel پیشرفته

سرفصل

فصل یک آشنایی با VBA

شرح کد یک ماکرو

ناتوانی محیط اکسل در رفتارهای حلقوی و شروط پیچیده

چرا VBA ؟

مشخصات زبان برنامه نویسی VBA

خاصیت شی گرایی چیست؟ اشیا اکسل کدامند پروژه و خصوصیت چیست؟ رویداد و روش

آشنایی با محیط اولیه VBA

شرح پنجره های مشخصات و پروژه

روش دستیابی به اشیاء

روش های کدنویسی  کجا و چگونه باید نوشت؟ دسترسی به خصوصیت اشیا و مقدار دهی به آنها

فصل دوم  آشنایی با VBA مبانی برنامه نویسی

پروژه و ماژول چیست ؟

انواع ماژول

SUB, FUNCTION

ورود و خروج داده

MSGBOX, INBOX

VBA فصل سوم  انواع داده ها ، ثابت ها ، متغیرها و نحوه معرفی آنها درمتغیرهای عددی

DECIMAL SINGLE BYTE

DOUBLE INTEGER

CURRENCY LONG

متغیرهای غیرعددی

VARIANT رشته ای منطقی با بولین تاریخ

STRING  ثابت DATE VARIANT عددی

متغیر BOOLEAN VARIANT رشته ای

STRING

اعلان متغیرها

مقدار دادن به متغیرها

عملگرها

^ * / + – MOD \ &           < <=> >= <>         NOT AND OR

عبارتها

ثابتها

VBA فصل  چهارم ارتباط با کاربرگ

آشنایی با شی

WORKBOOK, WRKSHEET, RANGE

مقدار دهی سلول

RANGE   VALUE

این بخش شامل ۵ مثال برای آشنایی بیشتر است .

مقدار دهی یک سلول را در کاربرگ جاری تغییر دهید.

مقدار سلولی مشخص را در کاربرگ دیگری تغییر دهید.

استفاده از msgbox در نمایش تغییرات

استفاده از inputlbox در ثبت تغییرات

۵ تغییر مجموعه ای از سلول ها

VBA فصل پنجم  ساختار تصمیم گیری و حلقه های تکرار درIF

IF THEN ELSE .

SELECT CASE .

IIF .

LOOPS

FOR NEXT .

DO LOOP .

WHILE WEND .

فصل ششم  آرایه ها

١. معرفی

٢. توابع

٣. مثال

۴. مرتب سازی

۵. آرایه های چند بعدی

فصل هفتم  توابع و انواع زیر روالها

١. زیر روالهای عمومی و خصوصی

٢. زیر روالهای عمومی و محلی

٣. توابع

۴. متغیرهای استاتیک

۵. آرگومانهای توابع

VBA فصل هشتم  روشها و متدها و استفاده از توابع کاربرگ در

١. رویداد

٢. روش

٣. طریقه استفاده

۴. توابع مهم

ویژال سازی در محیط اکسل

VBA فصل نهم  فرم سازی در

١. فرم چیست؟

٢. ابزارهای فرم سازی

LABEL

TEXTBOX

LISTBOX

COMMAND

BOTTON

OPTION

BOX CHECK

فصل دهم  آشنایی بیشتر با اشیای اکسل

APPLICATION

WORKBOOK

WORKSHEET

RANGE

 

مدرس / مدرسین

مهدی زنهاری

تدریس دوره ICDL
تدریس دوره طراحی صفحات وب با زبان با استفاده از نرم افزار PHP, jQuery, JavaScript
Dreamweaver, Microsoft Expression
تدریس دوره اکسل پیشرفته و اکسل مهندسین
تدریس دوره اینترنت پیشرفته و کاربرد های اینترنت
در گردشگری IT تدریس دوره آموزش
و بسیاری از دوره های دیگر

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::