دوره جامع طراحی و مدلسازی قطعات با CATIA

CATIA یک مجموعه نرم افزاری چند پلتفرمی برای طراحی به کمک کامپیوتر، ساخت به کمک کامپیوتر، مهندسی به کمک کامپیوتر، مدل سازی سه بعدی و مدیریت چرخه عمر محصول است که توسط شرکت فرانسوی Dassault Systèmes توسعه یافته است.

مدت دوره :

40 ساعت

تعداد دانشجویان :

460+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
1،680،000 تومان
شروع کنید

درباره دوره

۱-توانایی خلق انواع طرح های دو بعدی در محیط Sketcher
۲-توانایی تولید و ویرایش انواع قطعات سه بعدی
۳-توانایی مونتاژ قطعات

پیشنیاز

رشته های مهندسی مکانیک

سرفصل

– آشنایی مختصر با دسته بندی نرم افزارهای مهندسی، آشنایی با جایگاه و عملکرد نرم افزار کتیا

۱- آموزش محیط طراحی دو بعدی:
Sketcher

نوار ابزارهای:

۱-Profile

۲-Sketch tools

۳-Constraint

۴-Operation

۵-Tools

۶-Sketcher

۷-visualization

۸-Standard

۲- آموزش محیط طراحی سه بعدی قطعات:
Part-Design

– نحوه پاسخ دادن و رفع خطاها

– آشنایی با نمودار درختی طراحی

نوار ابزارهای:

۱- Sketch-Based Features

۲- Dress-Up Features

۳- Transformation Features

۴- Insert

۵- Reference Element

۶- Tools

۷- Bolean Operations

۸- Constraint

۱۰- Surface-Based features

۱۱- Advanced Dress-Up Features

۱۲- Annotations

۱۳- Analysis

۳- آموزش محیط طراحی مونتاژ قطعات:
Assembly Design

– آشنایی با درخت مونتاژ و روش های ایجاد مجموعه مونتاژی

نوار ابزارهای:

۱- Product Structure Tools

۲- constraint

۳- Move

۴- Update All

۵- Assembly Features

۶- Space Analysis

۷- Constraint Creation

– نحوه بررسی تمامی قیدهای اعمال شده

۴- آموزش محیط طراحی و تهیه نقشه:
Drafting Design

– تنظیمات مختلف مربوط به نقشه های اداری

– تنظیمات مختلف دلخواه مربوط به نقشه ها

نوار ابزارهای:

۱- views

۲- Visualization

۳- Tools

۴- Dimensioning

۵- Annotations

۶- Dress Up

۷- Drawing

۸- Generation

۹- Text Properties

– ترسیم جدول و کادر نقشه

۵- آموزش محیط طراحی سطوح پیچیده:
Generative Shape Design)GSD)

نوار ابزار های:

۱- Surfaces

۲- Operation

۳- Biw Templates

۴- Tools

۵- Analysis

۶- Developed Shapes

۷-Advanced Surfaces

۸- Volumes

۶- آموزش محیط طراحی ورق:
Generative Sheet Metal Design (Sheet Metal)

نوار ابزار های:

۱- Walls

۲- Views

۳- Cutting\Stamping

۴- Bending

۵- Rolled Walls

۶- Manufacturing Preparation

۷- Transformations

مدرس / مدرسین

محسن رضایی

نرم افزارهای ABAQUS، ANSYS، SOLIDWORKS
دانشگاه علمی کاربردی زیمنس
دروس تخصصی مهندسی مکانیک
دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر ۹۸-۹۳
استاتیک، مقاومت مصالح، تاسیسات مکانیکی، دینامیک خودرو، اجزاء ماشین و …
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان ۹۳-۹۱
استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح، کنترل، برنامه نویسی، طراحی به کمک کامپیوتر، کارگاه ماشین کاری
و موسسات آموزشی دیگر
نرم افزارهای ADAMS,SOLIDWORKS, ANSYS, MATLAB,SIMULINK

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::