حقوق ودستمزد به همراه عملیات پایان سال

به پرداختی واحد حسابداری به کارکنان واحد اقتصادی در ازای فعالیت مشخص در راستای اهداف واحد اقتصادی حقوق و دستمزد می‌گویند. حسابداری حقوق و دستمزد شامل ثبت و بایگانی داده‌های حقوق و دستمزد کارکنان است. واحد حسابداری بایستی کارکرد پرسنل را روزانه یا ماهیانه به طور دقیق محاسبه کند و جزئیات آن را در قالب یک فیش حقوقی به کارکنان ارائه کند. لیست حقوق مبلغی است که به ازای مقدار معینی کارکرد مثلا روزانه یا ماهیانه به کارگران پرداخت می‌شود.

مدت دوره :

12 ساعت

تعداد دانشجویان :

280+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
1،300،000 تومان

درباره دوره

آشنایی حرفه ای جامعه هدف با نحوه محاسبه وعملیات حسابداری بخش های مختلف حقوق و دستمزد

پیشنیاز

آشنایی با اصول اولیه حسابداری

سرفصل

نحوه محاسبه عیدی و پاداش
نحوه محاسبه ذخیره پایان خدمت
نحوه محاسبه مرخصی
مزایای مستمر و غیر مستمر (نقدی و غیر نقدی)
نحوه محاسبه مالیات و بیمه
تسویه حساب مالیات سالیانه از طریق تنظیم لیست تجمیع حقوق
نحوه برخورد با اضافه مالیات کسر شده از پرسنل
جرائم مالیاتی و بیمه ای
عملیات حسابداری
نحوه تنظیم فیش حقوق

مدرس / مدرسین

علی جمالی

مدیر گروه آموزشی حسابداری آموزش و پرورش فارس از سال ۸۷-۷۹
مدیر گروه حسابداری دانشکده دختران شیراز ۹۴-۹۱
مدیر گروه حسابداری دانشکده دختران کازرون سال ۹۰
مشاور تخصصی گروه حسابداری دانشکده دختران شیراز ۹۴ تا کنون
مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز از نیمسال دوم ۷۶ تا کنون
مدرس اموزشکده فنی و حرفه ای دختران کازرون ۷۹-۷۱
مدرس آموزشکده سماء کازرون ۷۹-۷۱
مدرس دانشکده فنی و مهندسی باهنر ۷۶تا کنون
و …

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::