حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم حسابداری است و وظیفه جمع آوری اطلاعات در مورد عناصر بهای تمام شده و همچنین محاسبه بهای تمام شده واقعی محصولات و خدمات را بر عهده دارد.همچنین روش هایی را برای کاهش هزینه تولید با تجزیه و تحلیل گزارش ها و بررسی روش های تولید شرح می دهد.

مدت دوره :

42 ساعت

تعداد دانشجویان :

670+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
2،560،000 تومان

درباره دوره

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیارمهم در اختیار مدیریت میباشد تا مدیران را در برنامه ریزی ، کنترل ونظارت وبررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید ، مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ،بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ،دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کند مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشنددر تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایرتصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهندشد.

پیشنیاز

حسابداری مالی یا لیسانس حسابداری

سرفصل

• آشنایی با حسابداری قیمت تمام شده
• روشهای طبقه بندی هزینه ها
• مراکز هزینه
• روشهای تسهیم (سرشکن کردن) سربار
• تجزیه و تحلیل کل هزینه های عملیاتی
• روشهای هزینه یابی
• انواع هزینه یابی: (جذبی، مستقیم، سفارش کار، مرحله ای )
• محاسبه بهای تمام شده در: (موسسات خدماتی، بازرگانی و تولیدی)
• صورتهای مالی در: ( موسسات خدماتی، بازرگانی و تولیدی )

مدرس / مدرسین

علی جمالی

مدیر گروه آموزشی حسابداری آموزش و پرورش فارس از سال ۸۷-۷۹
مدیر گروه حسابداری دانشکده دختران شیراز ۹۴-۹۱
مدیر گروه حسابداری دانشکده دختران کازرون سال ۹۰
مشاور تخصصی گروه حسابداری دانشکده دختران شیراز ۹۴ تا کنون
مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز از نیمسال دوم ۷۶ تا کنون
مدرس اموزشکده فنی و حرفه ای دختران کازرون ۷۹-۷۱
مدرس آموزشکده سماء کازرون ۷۹-۷۱
مدرس دانشکده فنی و مهندسی باهنر ۷۶تا کنون
و …

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::