دوره جامع طراحی سمت کاربر وب سایت با فریم ورک های React.js,Angular

جاوا اسکریپت توسط برنامه نویسان در سراسر جهان برای ایجاد محتوای وب پویا و تعاملی مانند برنامه ها و مرورگرها استفاده می شود. جاوا اسکریپت به قدری محبوب است که پرکاربردترین زبان برنامه نویسی در جهان است که اکثر وب سایت ها از آن به عنوان زبان برنامه نویسی سمت کلاینت استفاده می کنند.

مدت دوره :

28 ساعت

تعداد دانشجویان :

360+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
2،600،000 تومان
شروع کنید

درباره دوره

React.js یک چارچوب و کتابخانه منبع باز جاوا اسکریپت است که توسط فیس بوک توسعه یافته است و برای ساخت رابط های کاربری تعاملی و برنامه های کاربردی وب به سرعت و کارآمد استفاده می شود.

Angular یک چارچوب جاوا اسکریپت منبع باز است که با TypeScript نوشته شده است. هدف اصلی آن توسعه اپلیکیشن های تک صفحه ای است. به عنوان یک فریم ورک، Angular مزایای واضحی دارد و در عین حال ساختار استانداردی را برای توسعه دهندگان فراهم می کند تا با آن کار کنند.

پیشنیاز

Html, JavaScript, CSS و یک زبان برنامه نویسی

سرفصل

ReactJs

History of Javascript
What is JSX
JSX Programming
A word on bable
Block scope, let & const
Template literals
Arrow functions
Spread and Rest operators
Object literal improvements
Destructuring
Classes
Inheritance
Static properties and methods
Promises
Iterators and Iterables
Generators
Modules
Set and Map
Css
Boostrap
What is React?
Why React?
React version history
Just React – Hello World
Using create-react-app
Anatomy of react project
Running the app
Debugging first react app
Working with React.createElement
Expressions
Using logical operators
Specifying attributes
Specifying children
Significance of component architecture
Types of components
Functional
Class based
Pure
Component Composition
What is state and it significance
Read state and set state
Passing data to component using props
Validating props using propTypes
Supplying default values to props using defaultProps
Using React key prop
Using map function to iterate on arrays to generate elements
Understanding React event system
Passing arguments to event handlers
Understand component lifecycle
Controlled components
Uncontrolled components
Understand the significance to defaultValue prop
Using react ref prop to get access to DOM element
Setting up react router
Using Styles in React
Working with BrowserRouter and HashRouter components
Configuring route with Route component
Using Switch component to define routing rules
Making routes dynamic using route params
Redirect routes using RedirectComponent
Using Prompt component to get consent of user for navigation
Lists
Sets
AJAX
React Js and AJAX
REST Api
How to develope web Api
HttpPost Api
HttpPut Api
HttpDelete Api
HttpGet Api
Consuming Web Api
React Fetching data from Web Api
React CRUD Operation by Web Api and Database

Angular

What is Angular
Node JavaScript Introduction
Setup a Project
Typescript Introduction
What is bootstrap
Create Your Fist App
What is Component in Angular
What is Module in Angular
Create and Start Component
Why Component are important.
How we create a component
Create Component using CLI
What is nesting Component
What is Component Template
Component Styles and Selectors
What is Databinding
Splitting Application into Component
String Interpolation
What is Property Binding
Difference between Property Binding and String Interpolation
Binding with Custom Events.
What are Binding Properties and Events
Two Way binding
Combine Forms with Data binding
Custom Properties
What is Encapsulation
How to Use Local Reference in Templates
Template Access and DOM
Component Lifecycle
What is Directives
Using Output Data Conditionally
What is nglf and else condition
Output List
Styling Element with ngStyle
How to Create Basic Attribute Directive
Directive Properties
ngSwitch
What is Dependency Injection
What is Services
Logging Service and Injection
Create Data Service
Instance of Services
What is Routing?
Loading of Routes
Navigation and it path
Styling of Router Links
Relative Path Navigation
Define parameter in Routing
Fetch Routing Parameter
Passing Parameters
Navigation Controlling
What is Forms and how we handle it?
Use and Submit of Forms
Access of Forms
How to add validation in use input
Build-In Validation
HTML5 Validation
Output Validation and Error Messages
Two Way Binding
Grouping
Radio Button Handling
Patch Forms Values
Resetting Templates form Forms
Create Reactive form through code
Syncing of HTML and Form
Addding Validation
Sumit Forms
Grouping
Form Control Arrays
Custom Validators
Async validation
Value changes and Reacting to status
What is HTTP Requests
How it works
How to send requests
Adjusting Request Headers
How to handle Get and Put Request
Catching HTTP Error
async with HTTP Requests
Creating Page and Route
Authentication Status
Protection & Redirection of Route
What is idea behind Modules
What is feature Modules and how we create it
What is App Modules
Registering Routes in Feature Modules
How to Modules & Services works
What is HttpClient
Web Api calling
Calling Get Api
Calling Put Api
Calling Post Api
Calling Delete Api

مدرس / مدرسین

رضا محمدپور

برنامه نویسی و طراحی وب سایت با ۲۰۱۶ ASP.Net MVC Core
برنامه نویسی موبایل با تکنولوژی Xamarin C# برای اندروید و آیفون ( Xamarin Android C#.Net)
برنامه نویسی موبایل با تکنولوژی Apache Cordova اندروید ، آیفون و وینفون
برنامه نویسی ۱٫۰ Entity framework Core با C#.Net Core
برنامه نویسی ۶,۵,۴,۳,۲,۱ Entity framework با C#.Net
برنامه نویسی C#.Net Core برای لینوکس
برنامه نویسی و طراحی وب سایت با۶,۵,۴,۳,۲,۱ ASP.Net MVC
برنامه نویسی Windows Azure and Cloud
برنامه نویسی حرفه ای SOAP , REST Web Services , Web API, WCF
برنامه نویسی WPF
برنامه نویسی Windows Universal برای ویندوز ۱۰ , وینفون
و …

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::