تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مالیات ها کمک های اجباری هستند که توسط یک نهاد دولتی - اعم از محلی، منطقه ای یا ملی - از افراد یا شرکت ها اخذ می شود. درآمدهای مالیاتی فعالیت‌های دولت، از جمله کارهای عمومی و خدمات مانند جاده‌ها و مدارس، یا برنامه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و ... را تأمین مالی می‌کند.

مدت دوره :

24 ساعت

تعداد دانشجویان :

561+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
1،820،000 تومان

درباره دوره

 

 

پیشنیاز

لیسانس حسابداری یا حسابداری مالی

سرفصل

آسنایی با تهیه و تنظیم صورتهای مالی
آشنایی با تجزیه و تحلیل صورت های مالی
استفاده از نسبت های مالی و تجزیه و تحلیل کاربردی صورت های مالی برای برنامه ریزی و بررسی نقاط ضعف و برنامه ریزی جهت بهبود روند فعالیت شرکت ها و سود آنها

مدرس / مدرسین

مجید عباسی

کارشناس ارشد حسابداری
عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران
مدیرعامل موسسه حسابداری و خدمات مالی آرمان حساب سپهر
عضو هیات حل اختلاف اداره کار
مشاور مالی، اداری، مالیاتی و قانون کار
بیش از ۹ سال سابقه تدریس در سازمان مدیریت صنعتی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، عملکرد یا ارزش شرکت را از طریق ترازنامه، صورت سود و زیان یا صورت جریان وجوه نقد شرکت ارزیابی می کند. با استفاده از تعدادی تکنیک، مانند تحلیل افقی، عمودی یا نسبت، سرمایه گذاران ممکن است تصویر ظریف تری از مشخصات مالی یک شرکت ایجاد کنند.

::: دوره‌های مفید دیگر :::