چت 3 (Chat 3)

کلاس های مکالمه انگلیسی (چت) فرصتی را برای دانش پذیران فراهم می کند تا مهارت های ارتباطی انگلیسی خود را در یک محیط امن و حمایتی تمرین کنند. این نوع دوره ها معمولاً توسط دانش پذیرانی برگزار می شود که می خواهند از مهارت های گفتاری و شنیداری خود استفاده کنند و آنها را بهبود بخشند.

مدت دوره :

38 ساعت

تعداد دانشجویان :

290+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
1،600،000 تومان
شروع کنید

توجه: قبل از ثبت نام در هر یک از دوره های زبان، حتما سطح خود را با سازمان هماهنگ کنید یا در آزمون تعیین سطح شرکت کنید. (شماره تماس: ۳۲۲۵۱۰۰۰)

About the course

Increasing the ability of the learners through discussion and interchange of ideas and interaction around different topics such as routine and everyday issues, social, economic, business, information technology, etc

Prerequisite

Level interview

Level

Advanced

درباره دوره

افزایش توانایی زبان آموزان از طریق بحث و تبادل نظر و تعامل پیرامون مباحث متفاوت از قبیل مسائل روتین و روزمره، اجتماعی ، اقتصادی ، بازرگانی ، فناوری اطلاعات و …

پیشنیاز

مصاحبه تعیین سطح

سطح دوره

Advanced

مدرس / مدرسین

Azade Haseli

Tbilisi University – Georgia 2018 till now English language teacher for non-English speakers
Hazare Rah Danesh Language Institute, 1396 – 1399 IELTS teacher
Hazare Rah Danesh Language Institute 1396 – 1399 Supervisor and Director of the Language Department
Tabian Dual Language School 2016 2016 Director of the Language Department
Fakour Language Institute

Saman Rastegar

Nasle No Language Institute, English teacher
Management and Technology Language Institute, English teacher

Negin Naderi

English Teacher in Melal Foreign Language and Translation Institute, 2018.
English Teacher in Mad Institute, 2019.
English Teacher in Tebyan Bilingual School, 2019.
Private Instructor for Teaching University Courses, General English, Pre-IELTs

Narges Sharifi

Experience teaching middle-aged groups of women and encouraging them to learn eagerly
Designing and preparing mid-term and final tests for institutes
Running placement exams in order to evaluate students’ proficiency knowledge and estimate the appropriate level for learners
Experience teaching advanced conversation ( chat) classes and preparing students for IELTS exam
Experience as a counselor and advisor
Experience teaching medical students applying Medical terms knowledge
Translating a story book titled” Engel Linchen” from German language to Persian language

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::