مد

برگزاری اولین مسابقه مجازی طراحی لباس

اخبار

سازمان مدیریت صنعتی با همکای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اقدام به برگزاری اولین مسابقه آنلاین طراحی لباس با موضوع رمضان ، فطرت ، حجاب و قرآن به صورت کشوری نمود. با توجه به استقبال گسترده طراحان و هنرمندان سطح کشور و تمدید زمان ارسال طرح ها در نهایت طرح های جمع آوری

نمایش ادامه...

جستجوی دوره