امیر عاکف
 /  امیر عاکف

امیر عاکف

مدرس و مشاور مناقصات ، توسعه بازار و قراردادهای صنعتی سوابق آموزشی و تجربیات : کارشناس ارشد کسب و کار – دانشگاه تهران کارشناسی مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت مدیر توسعه بازار و مناقصات شرکت تام ایران خودرو سرپرست کنترل مهندسی مشارکت نیروگاهی ایدرو مسوول امکان سنجی مالی ، اقتصادی طرح های صنعتی شرکت مشاوره به

مدرس و مشاور مناقصات ، توسعه بازار و قراردادهای صنعتی

سوابق آموزشی و تجربیات :

  • کارشناس ارشد کسب و کار – دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت
  • مدیر توسعه بازار و مناقصات شرکت تام ایران خودرو
  • سرپرست کنترل مهندسی مشارکت نیروگاهی ایدرو
  • مسوول امکان سنجی مالی ، اقتصادی طرح های صنعتی شرکت مشاوره به آذین عصر
  • عضو انجمن تخصصی مدیریت پروپوزال- APMP

مسئول تهیه بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال پیشنهاد فنی و مالی در حوزه های نفت و گاز، معدنی، ریلی، نیروگاهی و اتوماسیون صنعتی

 

جستجوی دوره