نوشین قاسم نژاد
 /  نوشین قاسم نژاد

نوشین قاسم نژاد

سوابق تحصیلی وکاری

سوابق تحصیلی :

کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه سراسری کرمان

معادل کارشناسی ارشدهتلداریدانشگاه تهران

دانشگاه تهران

سوابق کاری:

مدیر تشریفات و غذا و نوشابه

مدیر گروه هتل های کیمیا

مدیر خانه داری

جستجوی دوره