نعیم شهیدی
 /  نعیم شهیدی

نعیم شهیدی

لیست دوره های تدریس شده توسط:نعیم شهیدی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره جامع تربیت پژوهشگر
    40 ساعت

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)