میلاد شاکری
 /  میلاد شاکری

میلاد شاکری

MBA in Executive Management

  • MBA in Executive Management؛
  • پژوهشگر حوزه سلامت و فعال صنعت دارویی؛
  • مشاور و برنامه ریز پلن های مدیریتی

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)