مهیار توکلی
 /  مهیار توکلی

مهیار توکلی

لیست دوره های تدریس شده توسط:مهیار توکلی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • جامع انیماتور حرفه ای
    220ساعت
  • مدلسازی سه بعدی و تولید انیمیشن توسط MAYA
    80 ساعت

جستجوی دوره