مهندس علی پور
 /  مهندس علی پور

مهندس علی پور

لیست دوره های تدریس شده توسط:مهندس علی پور

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره عالی مدیریت EMBA – گرایش مدیریت اجرایی (همسطح کارشناسی ارشد)
    704 ساعت
  • MBA گرایش مدیریت پروژه (همسطح کارشناسی ارشد)
    624 ساعت

جستجوی دوره