مهدی صالح دوست
 /  مهدی صالح دوست

مهدی صالح دوست

*رشته تحصیلی: * مهندسی صنایع برنامه – ریزی و تحلیل سیستمها

سوابق اجرایی:


مکانیزه کردن انبار مصنوعات کارخانه صنایع استیل البرز
برنامه ریزی،آماده سازی و ارسال کالای به داخل و خارج از کشور
ساختن بانک اطلاعاتی جهت ثبت و گزارش گیری ورود و خروج محصول) ACCESS )
ساختن بانک اطلاعاتی جهت محاسبه راندمان پرسنل تولید و انبار ) ACCESS )
ارتقاء بهروری پرسنل انبار از طریق ۵S ،اطلاع رسانی،…
برنامه ریزی و کنترل مواد و اقلام مکمل بر اساس تکنیک mrp (برنامه ریزی احتیاجات مواد)
پیاده سازی روش مناسب جهت انبار گردانی انبار های مختلف
برنامه ریزی تولید با درنظر گرفتن ظرفیت دستگاه و نیروی انسانی


دوره های آموزشی گذرانده شده:


ممیزی داخلی

MICROSOFT PROJECT (MSP)

مدیریت ضایعات تولید 

تولید ناب 

اصول مدیریت و سرپرستی عمومی 

نظام آراستگی محیط کار 

جستجوی دوره