مهدی سلمان پور
 /  مهدی سلمان پور

مهدی سلمان پور

لیست دوره های تدریس شده توسط:مهدی سلمان پور

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • برنامه نویسی و تحلیل داده ها با نرم افزار R
    42 ساعت
  • تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS
    45 ساعت

جستجوی دوره