مهدی جوادنیا
 /  مهدی جوادنیا

مهدی جوادنیا

لیست دوره های تدریس شده توسط:مهدی جوادنیا

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
 • دوره جامع نرم افزارهای تخصصی معماری از صفر تا صد
  120 ساعت
 • ۳D’s MAX معماری
  40 ساعت
 • طراحی پلان و نما
  30ساعت
 • Revit
  22 ساعت

جستجوی دوره