مهدی بهاءالدینی
 /  مهدی بهاءالدینی

مهدی بهاءالدینی

سوابق تحصیلی :
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش صنایع)

سوابق آموزشی :

مدیریت پروژه با استفاده از نرمافزار MS-Project

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)

ارزیاب EFQM

حل مسئله با استفاده از TRIZ

تشریح الزامات و مستندسازی ISO 22000:2005

HSE-Management System

آنالیز صورتهای مالی

پیاده سازی چرخه بهره وری

پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی غذایی ISO 22000:2005

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2005

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی :

الگوریتم های هوشمند بهینه سازی

حل مسائل MILP با استفاده از الگوریتم ژنتیک

برنامه ریزی تولید چند دورهای چندمحصولی ( MPMP ) با استفاده از الگوریتم ژنتیک

افزایش ایمنی محصول و بهره وری تولید در مزارع پرورش ماهی با استفاده از استاندارد HACCP

طراحی مدل منطبق بر الزامات HACCP و WSP سازمان بهداشت جهانی

طراحی مدل اجرائی سیستم مدیریت ایمنی ( SMS ) بر مبنای الزامات ICAO

طراحی مدل اجرایی پیاده سازی برنامه های تحول در نظامات اداری

 

لیست دوره های تدریس شده توسط:مهدی بهاءالدینی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
 • جامع مدیریت کیفیت
  110 ساعت
 • آشنایی با مبانی و مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
  16 ساعت
 • OHSAS 18001:2007 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
  16 ساعت
 • آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش ISO9001:2015
  18 ساعت

جستجوی دوره