محمد فروتن
 /  محمد فروتن

محمد فروتن

مدرس مباحث ترابری و ترافیک،
مدیر عامل گروه حمل و نقل داخلی و بین المللی سریع بار
رییس کمیته حمل و نقل گمرک و ترانزیت اتاق بازرگانی شیراز
مشاور کانون شرکتهای حمل و نقل کالای استان فارس

مدرس مباحث ترابری و ترافیک،
مدیر عامل گروه حمل و نقل داخلی و بین المللی سریع بار
رییس کمیته حمل و نقل گمرک و ترانزیت اتاق بازرگانی شیراز
مشاور کانون شرکتهای حمل و نقل کالای استان فارس

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)