دکتر محمد علی صفرپور
 /  دکتر محمد علی صفرپور

دکتر محمد علی صفرپور

مدارک تحصیلی کارشناسی شیمی: ۱۳۶۹ – دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد شیمی فیزیک: ۱۳۷۱ – دانشگاه تهران دکترای تخصصی شیمی فیزیک: ۱۳۷۷ – دانشگاه تربیت مدرس   فعالیت های آموزشی و پژوهشی برگزاری بیش از ۲۵۲  کارگاه آموزشی در زمینه های : کارگاه مدیریت تعارض و حل مسئله کارگاه ارزش ها ارتباط موثر (ویژه مدیران

مدارک تحصیلی

کارشناسی شیمی: ۱۳۶۹ – دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک: ۱۳۷۱ – دانشگاه تهران

دکترای تخصصی شیمی فیزیک: ۱۳۷۷ – دانشگاه تربیت مدرس

 

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

برگزاری بیش از ۲۵۲  کارگاه آموزشی در زمینه های :

کارگاه مدیریت تعارض و حل مسئله

کارگاه ارزش ها

ارتباط موثر (ویژه مدیران شرکت تعاونی صنایع الکترونیک ایران)

آموزش کارکنان شرکت رسانا پردازش در افزایش کارآیی

کارگاه آموزش مهارتهای اجتماعی  برای مدیران شرکت نفت

کارگاه آموزشی: پیش درآمدی بر خطاهای شناختی

کارگاه آموزش مهارتهای اندیشه ورزی و اجتماعی

کارگاه آموزش مهارت های اجتماعی (اصناف و بازاریان)

کارگاه تخصصی خویشتن شناسی

کارگاه تخصصی شناخت شناسی و فلسفه علم

تدریس فلسفه علم

کارگاه تخصصی شناخت شناسی

کارگاه ویژه والدین و نوجوانان و …

.کارگاه تحلیل رفتار متقابل

کارگاه عزت نفس و اعتماد به نفس

کارگاه شناخت خشم و مهار آن

کارگاه مهارت های ارتباط با فرزندان

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر محمد علی صفرپور

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • توسعه فردی
    24 ساعت

جستجوی دوره