محمدهادی نیرومند حسینی
 /  محمدهادی نیرومند حسینی

محمدهادی نیرومند حسینی

سوابق تحصیلی وکاری

سوابق کاری:

۱- مدیر عامل شرکت بین المللی سیمرغ در سال ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۷۸

۲- مدیر عامل شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی گردشگران شیراز از سال ۱۳۷۸ تاکنون

۳- عضویت شش دوره در هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی استان از سال ۱۳۸۰ تاکنون ورییس خزانه داری انجمن صنفی

۴- عضوکمیته حل اختلاف انجم صنفی به عنوان کارشناس امور گردشگری

۵- مدرس دوره های اصول مدیریت ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت ارتباط بامشتری،بازاریابی وتکنیک های فروش ،تجارت الکترونیک،فروش بلیط در سازمان مدیریت صنعتی ودانشگاه ها وسازمان های آموزشی دیگر

۶- عضو کمیته تور های خروجی و ورودی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی استان

۷- مدرس دوره های گردشگری ومدیریت در سازمان مدیریت صنعتی _منطقه جنوب دانشگاه پیام نور.آموزشگاه هتلداری وگردشگری آرتا ،مجتمع گردشگری وهتلداری گردشگران سرو شیراز وسایر مراکز از سال ۱۳۸۵ تاکنون

۸- رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی گردشگران شهر راز (شعبه ۳  گروه گردشگران )از سال ۱۳۸۸

۹- رئیس هیئت مدیره مجتمع آموزشی گردشگران سرو شیراز (شعبه۳ گروه گردشگران)از سال ۱۳۹۰

۱۰- آزمونگر سازمان فنی وحرفه ای در رشته های صدور وفروش بلیط وبازاریابی

۱۱- سخنران انگیزشی بازاریابی وتکنیک های فروش ومدیریت ارتباط بامشتری

۱۲-مدرس دوره های شینگن وآشنایی با اتحادیه اروپا

سوابق تحصیلی ودوره های گذرانده شده :

۱- لیسانس مهندسی شیمی _ صنایع پالایش

۲- فوق لیسانس مدیریت اجرایی_MBAبا گرایش بازاریابی

۳- دکترا (DBA)با گرایش مدیریت بازاریابی

۴- دارای مدرک دوره های فروش بلیط در سطوح : Advance ,Intermediate_Basic2_Basic1 در واحد آموزش ایران ایر

۵- دوره رزروانسیون بین المللی آمادئوس AMADEUS

۶-دوره رزرواسیون بین المللی هماک(HOMAC)

۷- گذراندن کارگاه تخصصی تکنیک های نوین تور گردانی

۸- گذراندن دوره بهسازی وآراستگی محیط کار (۵S)

۹- دارای مدرک دوره مدیریت نوین در صنعت جهانگردی

۱۰- گذراندن دوره های مختلف مدیریت بازاریابی

۱۱- گذراندن دوره تبلیغات گردشگری نمایشگاهها

۱۲- مدرک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از شرکت DNVکانادا

۱۳- دارای گواهینامه پایان دوره آشنایی بابازار بورس واوراق بهادار

۱۴- دارای گواهینامه شرکت در سمینار ساختار ها وعملیات صنعت گردشگری

 

لیست دوره های تدریس شده توسط:محمدهادی نیرومند حسینی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری( بند ب )
    321ساعت

جستجوی دوره