محمدهادی مکارم پور
 /  محمدهادی مکارم پور

محمدهادی مکارم پور

۱۳ سال سابقه تدریس تکنیکال به صورت خصوصی و آموزشگاهی  و برگزاری  ۴۷ دوره آموزشی

  • کارشناسی مهندسی آب از دانشگاه شیراز

 

جستجوی دوره