محمدعلی شفیعیان
 /  محمدعلی شفیعیان

محمدعلی شفیعیان

مدرس دوره های تخصصی برق

پست الکترونیکی: shafieian1381@yahoo.com

مدارک

مهندسی برق مخابرات از دانشگاه آزاد واحد جهرم

کارشناسی ارشد مخابرات – سیستم از دانشگاه شیراز


سوابق کاری

 • تخصیص توان در شبکه‌های حسگر بی‌سیم به‌صورت مشارکتی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛۱۳۹۱-۱۳۸۸، دانشگاه شیراز
 • فشرده‌سازی تصاویر در حوزه تبدیلات؛۱۳۹۱-۱۳۸۸؛ دانشگاه شیراز
 • تحقیق پیرامون شبکه‌های Ad hoc ؛ ۱۳۸۸، دانشگاه شیراز
 • تحقیق پیرامون شبکه‌های WiMAX و UMTS، ۱۳۸۸، دانشگاه شیراز
 • تحقیق پیرامون موبایل های ماهواره‌ای، ۱۳۸۸، دانشگاه شیراز
 • شبیه‌سازی تخمین‌گر LMMSE ، ۱۳۸۹، دانشگاه شیراز
 • شبیه‌سازی آشکارساز Nyman –Pearson با توزیع پواسون، ۱۳۸۸، دانشگاه شیراز
 • طراحی و شبیه‌سازی تخمین‌گر فرکانس با استفاده از روش ML، ۱۳۸۸، دانشگاه شیراز
 • تشخیص مدولاسیون‌های آنالوگ و دیجیتال، ۱۳۹۰، دانشگاه شیراز
 • آشکارسازی چهره در یک تصویر ، ۱۳۸۹ ، دانشگاه شیراز
 • فشرده‌سازی صوت، ۱۳۹۰ ، دانشگاه شیراز
 • همکار در طرح تحقیقاتی با عنوان ” تخصیص منابع در سیستم ‌های OFDMA مشارکتی”، ۱۳۸۴-۱۳۸۳، دانشگاه آزاد جهرم
 • همکار درطرح تحقیقاتی با عنوان ” ترافیک شبکه “، ۱۳۸۶، دانشگاه آزاد جهرم
 • مشارکت در طرح تحقیقاتی با عنوان “بانک‌های فیلتری چندسرعته”، ۱۳۸۴ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • مشارکت در طرح تحقیقاتی با عنوان “استفاده از شبکه حسگر بی‌سیم (Wireless Sensor Network) در کشاورزی هوشمند (دقیق) : نظارت بر گلخانه با استفاده از ماژول‌های Xbee “، تاکنون-۱۳۸۸، دانشگاه آزاد جهرم
 • طرح تحقیقاتی با عنوان ” ترکیب داده‌های سیستم‌های مکان‌یابی ABS و GPS  با استفاده از ساختار مدل‌های چندگانه‌”، ۱۳۸۵-۱۳۸۶، دانشگاه آزاد جهرم
 • پیاده‌سازی سیستم ناوبری خودرو مبتنی بر GPS/ABS : ترکیب هوشمند داده‌ها با استفاده از منطق فازی، ۱۳۸۵-۱۳۸۶، دانشگاه آزاد جهرم
 • طراحی و ساخت دستگاه TTL IC Tester به کمک میکروکنترلر ۸۰۵۱ ، ۱۳۸۶ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • شبیه‌سازی سیستم‌های قدرت توسط نرم‌افزار Powerworld ، ۱۳۸۶‌، دانشگاه آزاد جهرم
 • طراحی و ساخت مولد موج سینوسی و مثلثی به کمک میکروکنترلر ۸۰۵۱ ، ۱۳۸۶ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • تحقیق پیرامون ترانسفورماتور جریان، ۱۳۸۶ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • تهیه مقاله سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) و ارسال به سومین همایش فنی مهندسی باشگاه پژوهشگران جوان  (یزد)، ۱۳۸۳ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • طراحی و آنالیز تقویت کننده RF ، ۱۳۸۶ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • محاسبه اندوکتانس، کاپاسیتانس و روابط ولتاژ و جریان در خطوط انتقال به کمک نرم افزار MATLAB ، ۱۳۸۶ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • تحقیق درباره امضای دیجیتال، ۱۳۸۶ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • مدلسازی دستگاه آزمایشکاه سیستم‌های کنترل خطی به وسیله MATLAB Simulink ، ۱۳۸۶ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • تحقیق درباره شبکه های نسل آینده  (NGN)، ۱۳۸۶ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • تحقیق پیرامون سوییچ های EWSD ، ۱۳۸۶ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • تحقیق درباره رساناهای پلیمری و ساختمان و ویژگی‌های یک خازن پوسته نازک پلیمری، ۱۳۸۲، دانشگاه آزاد جهرم
 • شبیه‌سازی فیلتر میانگذر مایکرواستریپ، موجبر T و آنتن Dipole در نرم افزار HFSS، ۱۳۸۷ ، دانشگاه آزاد جهرم
 • تحقیق درباره امنیت در شبکه‌های Ad hoc با رویکرد مسیریابی امن، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۰، دانشگاه جهرم
 • بررسی اورکلاکینگ (Over clocking) در CPU (در AMD و Intel) و GPU،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۱ ، دانشگاه جهرم
 • تحقیق درباره روش‌های کنترل توپولوژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۱ ، دانشگاه جهرم
 • تحقیق درباره پلتفرم‌های سخت‌افزاری برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۱ ، دانشگاه جهرم
 • بررسی شبکه‌های حسگر زیرآبی و مروری بر کنترل توپولوژی و مسیریابی در این نوع شبکه‌ها،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۱ ، دانشگاه جهرم
 • تحقیق پیرامون امنیت در WiFi و روش‌های نفوذ و مقابله با آن در این شبکه‌ها،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۱ ، دانشگاه جهرم
 • بررسی خوشه‌بندی (clustering) در شبکه های حسگر بی‌سیم با نگاهی بر نظریه گراف،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۱ ، دانشگاه جهرم
 • امنیت اینترنت در سطح لایه شبکه و لایه انتقال داده (Transport)،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • تحقیق پیرامون امنیت در RFID،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • بررسی شبکه های ایجاد شده بر روی خطوط انتقال قدرت (PLC = Power Line Carrier)،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • تحقیق دربارهIPv6 با رویکرد امنیت در این پروتکل،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • تحقیق پیرامون نسل‌های دوم و سوم ارتباط موبایل، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • مروری بر فناوری VoIP،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • بررسی سیستم DVB، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • برنامه‌نویسی سیستم تشخیص پلاک خودرو،استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • امنیت در UMTS، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • مروری بر روش‌های HSDPA/HSUPA برای شبکه UMTS، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • مروری بر LTE (نسل چهارم ارتباط موبایل)، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • تحلیل و تشریح شبکه‌های بی‌سیم WiMax و ارزیابی پروتکل امنیت کلید PKM، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • مروی بر روش‌های سنکرون‌سازی زمانی (Time Synchronization) در شبکه حسگر بی‌سیم، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • دگرسپاری (Hand-off) سریع و امن در شبکه‌های ۱۱ با زیرساخت، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • تحقیق درباره همیاری (cooperation)، رقابت (competition) و ادراک (cognition) در شبکه‌های بی‌سیم، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی،۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • بررسی روش‌های نفوذ و مقاله با آن در پروتکل‌های WEP، WPA و WPA2 ، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۱، دانشگاه جهرم
 • بررسی روش های برنامه نویسی GPU و پیاده سازی یک الگوریتم دلخواه با این روش، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • تحقیق پیرامون FPGA و بررسی و مقایسه معماری های مختلف آن‌ها، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • بررسی فشرده سازی فراکتالی تصاویر و راه حل های کاهش زمان فشرده سازی آن، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • ساخت اسیلوسکوپ با میکروکنترلر AVR، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • مجازی سازی در رایانش ابری، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • همکاری در سیستم‌های چند عامله با استفاده از تکنیک شبیه سازی، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • همگام سازی در شبکه های حسگر بی سیم، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • Efficient Network Virtualization in SDN، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • بررسی امنیت شیوه‌های پنهان‌نگاری اطلاعات در تصویر و ارائه یک شیوه مناسب، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • تحقیق پیرامون پروژه واتسون شرکت IBM، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • پروتکل مسیریابی شبکه OSPF، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۴، دانشگاه جهرم
 • کنترل توپولوژی و مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۵، دانشگاه جهرم
 • مدیریت و پشتیبانی از قابلیت تحرک و امنیت در شبکه‌های نرم‌افزار محور (SDN)، استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی، ۱۳۹۵، دانشگاه جهرم
 • طراحی مدارهای سخت‌افزاری با استفاده از میکرو‌کنترلر‌های خانواده MCS51،AVR و ARM
 • آشنایی با ماژول XBee، استاندارد ZigBee/IEEE802.15.4، پروتکل ارتباطی و سخت‌افزار مرتبط با آن
 • آشنایی کامل با برنامه‌نویسی و محیط شبیه‌ساز نرم‌افزار MATLABو جعبه‌ابزارهای پردازش سیگنال، پردازش تصویر، مخابرات، شبکه عصبی، ویولت و SimPower Systems

دروس تدریس شده

 • تدریس دروس مخابرات ۲ و فیلتر و سنتز مدار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
 • تدریس درس معماری کامپیوتر در مجتمع آموزش عالی جهرم (دانشگاه دولتی جهرم)
 • تدریس دروس مدارهای الکتریکی ۱، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، شبکه‌های کامپیوتری ۱، آزمایشگاه مدارهای منطقی، آزمایشگاه ریزپردازنده ها، آزمایشگاه مدارهای الکتریکی، آزمایشگاه معماری کامپیوتر و برنامه‌نویسی MATLAB در دانشگاه دولتی جهرم
 • تدریس دروس سیستم های کنترل خطی و آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
 • تدریس درس مبانی مهندسی برق و آزمایشگاه در دانشگاه پیام نور جهرم
 • تدریس درس مدارهای مجتمع خطی دیجتال برای آمادگی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور در مؤسسه آموزشی فاضل
 • آموزش جعبه‌ابزار شبکه‌های عصبی در MATLAB در دانشگاه شیراز
 • برگزاری ۳ دوره کلاسهای آموزش نرم افزارهایISIS Proteus و Franklin  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

جستجوی دوره