محمدرضا اشرفی
 /  محمدرضا اشرفی

محمدرضا اشرفی

استاد

لیست دوره های تدریس شده توسط:محمدرضا اشرفی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • طبقه بندی مناطق خطرناک و انتخاب تجهیزات الکتریکی، ایمنی برق تخصصی
    16ساعت

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)