محسن غفاری
 /  محسن غفاری

محسن غفاری

لیست دوره های تدریس شده توسط:محسن غفاری

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • استاندارد کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات و IT Governance مبتنی بر COBIT
    24 ساعت
  • مدیریت خدمات فناوری ITIL V3 (مقدماتی و پیشرفته)
    36 ساعت

جستجوی دوره