مجید عباسی
 /  مجید عباسی

مجید عباسی

کارشناس ارشد حسابداری

کارشناس ارشد حسابداری
عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران
مدیرعامل موسسه حسابداری و خدمات مالی آرمان حساب سپهر
عضو هیات حل اختلاف اداره کار
مشاور مالی، اداری، مالیاتی و قانون کار
۹ سال سابقه تدریس در سازمان مدیریت صنعتی

لیست دوره های تدریس شده توسط:مجید عباسی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
 • جامع حسابداری کاربردی
  160 ساعت
 • در صورت موفقيت دانشپذيران در کليه درس ها، مدرک پايان دوره مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر و ارائه خواهد شد.
  MBA یکساله با گرایش های اجرایی و بازاریابی
  350
 • حسابداری پیمانکاری
  30 ساعت
 • قوانین مالیاتی و تدوین اظهارنامه مالیاتی
  30 ساعت
 • قانون کار و تامین اجتماعی
  9 ساعت
 • حسابداری مالی
  100ساعت

جستجوی دوره