غلام حسین مسعودی
 /  غلام حسین مسعودی

غلام حسین مسعودی

تخصص Systeem beheerder سازمان اقتصاد ( شبکه کامپیوتری اداره مالیات) از هلند

 

  • مدیریت عمومی ( New Management) از هلند
  • Systeem beheerder سازمان اقتصاد ( شبکه کامپیوتری اداره مالیات)  در هلند
  • فعالیت در بورس اوراق بهادار از سال ۱۳۸۳
  • تدریس دوره های فاندامنتال عمومی ، تکنیکال، فاندامنتال پیشرفته از سال ۱۳۸۷
  • مدرس: مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایرانیاناز سال ۱۳۹۱
  • همکاری و مشاوره به شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار از سال ۱۳۹۱
  • برگزاری بیش از ده ها همایش در شرکتهای کارگزاری در ارتباط با پرتفوی گردانی و مدیریت سبد سهام از سال ۱۳۹۲

جستجوی دوره