علی جمالی
 /  علی جمالی

علی جمالی

مدرس سازمان مدیریت صنعتی )موسسه تحقیقاتی تدبیر جنوب( از سال ۷۱ تا کنون

 • مدیر گروه آموزشی حسابداری آموزش و پرورش فارس از سال ۸۷-۷۹
 • مدیر گروه حسابداری دانشکده دختران شیراز  ۹۴-۹۱
 • مدیر گروه حسابداری دانشکده دختران کازرون سال ۹۰
 • مشاور تخصصی گروه حسابداری دانشکده دختران شیراز ۹۴ تا کنون
 • مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز از نیمسال دوم ۷۶ تا کنون
 • مدرس اموزشکده فنی و حرفه ای دختران کازرون ۷۹-۷۱
 • مدرس آموزشکده سماء کازرون ۷۹-۷۱
 • مدرس دانشکده فنی و مهندسی باهنر  ۷۶تا کنون
 • مدرس سازمان مدیریت صنعتی )موسسه تحقیقاتی تدبیر جنوب( از سال ۷۱ تا کنون
 • مدرس دانشگده باهنر در رشته های حسابداری صنعتی و پروژه مالی از سال ۹۳ تا کنون
 • مدرس موسسه آموزش عالی دانش نوین ۹۲-۸۵
 • مدرس موسسه علمی ۷ استاد از سال ۸۰ تا کنون
 • تالیف کتابهای مفاهیم و روشهای آماری ۱ و ۲ ، حسابداری صنعتی و شرکتها انتشارات مصطفوی شیراز
 • تالیف کتاب آمار و احتمالات  انتشارات موسسه دانش نوین

 

لیست دوره های تدریس شده توسط:علی جمالی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
 • نرم افزار سامان
 • نرم افزار سپیدار
  30 ساعت
 • جامع حسابداری کاربردی
  160 ساعت
 • در صورت موفقيت دانشپذيران در کليه درس ها، مدرک پايان دوره مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر و ارائه خواهد شد.
  MBA یکساله با گرایش های اجرایی و بازاریابی
  350
 • حقوق ودستمزد به همراه عملیات پایان سال
  12ساعت
 • حسابداری پیمانکاری
  18 ساعت
 • مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
  24 ساعت
 • حسابداری صنعتی
  42 ساعت
 • دوره جامع نرم افزارها و سامانه های حسابداری
  60 ساعت
 • حسابداری سامان
  45 ساعت
 • حسابداری مالی
  100ساعت

جستجوی دوره