علی بهروزی
 /  علی بهروزی

علی بهروزی

لیست دوره های تدریس شده توسط:علی بهروزی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • پیاده سازیBIM در پروژه های ساختمانی
  • دوره جامع حرفه ای معماری داخلی
    200 ساعت
  • Revit
    22 ساعت

جستجوی دوره