علی اکبر زاهدیان نژاد
 /  علی اکبر زاهدیان نژاد

علی اکبر زاهدیان نژاد

لیست دوره های تدریس شده توسط:علی اکبر زاهدیان نژاد

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری با نرم افزار COMFAR III
    48 ساعت

جستجوی دوره