علیرضا چوبینه
 /  علیرضا چوبینه

علیرضا چوبینه

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا چوبینه آخرین مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)، بهداشت حرفه ای محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۸۲ ) مرتبه علمی: استاد (Professor) محل کار: گروه بهداشت حرفه ای و ارگونومی،دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز Scientific presentations: Choobineh, A.R.,

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا چوبینه

آخرین مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)، بهداشت حرفه ای

محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۸۲ )

مرتبه علمی: استاد (Professor)

محل کار: گروه بهداشت حرفه ای و ارگونومی،دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Scientific presentations:

 • Choobineh, A.R., Amirzadeh, F. (1997). Evaluation of Occupational exposure to static magnetic field in a chloralkali plant. In: Pproceedings of the 3rd International Epidemiological association Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting. Beirut, Lebanon. October 22-25.
 • Rajaeefard, A.R., Choobineh, A.R., Samsnia, S.J., Chabokrow, A., Shenasa, A. (2000). Shift work related problems in hospital staff of Shiraz University of Medical Sciences (SUMS), Iran. In: Proceedings of the 5th International Epidemiological Association Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting. Bahrain, October 23-25.
 • Choobineh, A.R. (2001). Ergonomics of carpet restoration: Postures, MSDs and corrections. In: Proceedings of Applications of Human Performance in Health and disability. Cairo/Egypt, p. 48-58.
 • Choobineh, A.R., Tourani, S., Heidarian, K., Gharahgozloo, F. (2002). Ergonomic workstation evaluation in clinical laboratories of KUMS and its relation to musculoskeletal problems and productivity. In: Proceedings of the 3rd International Cyberspace Conference on Ergonomics, South Africa, p. 421-434. 2
 • Choobineh, A.R., Lahmi, M.A., Hosaini, M., Khani Jazani, R., Jamali, M., Rezaee Gorji, Z. (2003). Musculoskeletal problems and corrective measures in Iranian handwoven carpet industry. In: Proceedings of the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea/Japan Ergonomics Society. Seoul, Korea. vol. 7, p. 270-3.
 • Rajaeefard, A.R., Neghab, M., Choobineh, A.R. (2005). An epidemiological survey on shift work problems among health care workers of Shiraz University of Medical Sciences. In: Proceedings of the 17th International Epidemiological Association World Congress of Epidemiology. Bangkok, Thailand. August 21-25, 2005.
 • Neghab, M., Choobineh, A.R. (2007). Urinary mercury levels and associated symptoms in personnel of Shiraz dental clinics. In: Proceedings of the 9th Iranian Congress of Toxicology. Shiraz, Iran. May 15-17, 2007. p:71-72.
 • Neghab, M., Choobineh, A.R. (2007). Respiratory effects of occupational exposure to man made vitreous fibers among employees of a fiberglass industry in Shiraz. In: Proceedings of the 9th Iranian Congress of Toxicology. Shiraz, Iran. May 15-17, 2007. p:32-33.
 • Neghab, M., Choobineh, A.R. (2007). Urinary mercury levels as a biological exposure index in biomonitoring of the personnel of dental clinics. In: Proceedings of the 13th International Symposium on Toxicity Assessment. Toyama, Japan. August 19- 24, 2007. p:172.
 • Movahed, M., Choobineh, A., Tabatabaie, S.H.R., Kumashiro, M. (2007). Musculoskeletal Problems among Surgical Technicians of Shiraz city Hospitals. In: Proceedings of the 8th Pan-Pacific Conference on Occupational Ergonomics (PPCOE 2007). Bangkok, Thailand. October 17-19, 2007.
 • Choobineh, A., Ghaem, H., Ahmadi Nejad, P. (2008). Development of the Persian version of the Job Content Questionnaire: assessment of job stress among hospital nurses of Shiraz city. In: Proceedings of the 1st International Conference on Ergonomics. Tehran, Iran. May 7-8, 2008.
 • Choobineh, A., Soltanzadeh, A., Tabatabai, S.H.R., Jahangiri, M. (2012). Shift work and its related health problems in petrochemical industries. In: Proceedings of the 1st Qatar Petroleum Occupational Health Conference. Doha, Qatar. March 20-21, 2012.
 • چوبینه، ع. ایمنی کارکنان نوبت کار. ارایه شده در سمینار ایمنی و صنعت نفت. بهمن ۱۳۷۴ ،تهران.
 • -چوبینه، ع. نوبت کاری و اثر آن بر ایمنی و تندرستی کارکنان. ارایه شده در نخستین سمینار ایمنی در معادن. ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۶ ،بافق.
 • -چوبینه، ع.، امیرزاده، ف. بررسی اثرات و عوارض بهداشتی ناشی از مواجهه ی شغلی با میدانهای مغناطیسی ایستا در یکی از واحدهای تولید کلر به روش الکترولیز. ارایه شده در هشتمین همایش نفت، گاز و پتروشیمی.۲۴ تا ۲۶ شهریور ۱۳۷۶ ،تهران.
 • چوبینه، ع.، گلبابایی، ف.، کوکبی، ا.ح. تراکم ذرات و گازهای فلوراید در فرایندهای جوشکاری با الکترود دستی و زیرپودری. ارایه شده در چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی.۱۱ تا ۱۲ اسفند ۱۳۷۶ ،تهران.
 • چوبینه، ع.، الحمدی، ز. بررسی ارگونومیک شرایط کار در کارگاه های رفوگری فرش و ناراحتیهای اسکلتی- عضلانی شایع در بین رفوگران شهر شیراز. ارایه شده در دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران. ۱۶ تا ۱۸ آبان ۱۳۷۹ ، تهران.
 • حیدریان، ک.، چوبینه، ع.، قره گوزلو، ف. بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کارکنان در واحدهای آزمایشگاهی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های کاری آنها در سال ۸۰-۱۳۷۹ .ارایه شده در دومین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری. ۱۵ تا ۱۸ آبان ۱۳۸۰ ،کرمانشاه.
 • چوبینه، ع.، موسوی، س. طراحی و ساخت ابزار اندازه گیری ابعاد بدن. ارایه شده در سمینار توجیهی طرح ملی آنتروپومتری. ۵ اسفند ۱۳۸۱ ،تهران.
 • چوبینه، ع.، لحمی, م.ع.، حسینی, م.، جمالی، م.، رضائی گرجی، ز. اختلالات اسکلتی – عضلانی در صنعت قالیبافی ایران؛ ارزیابی و یک اقدام اصلاحی. ارایه شده در اولین سمینار ملی فرش دستباف. ۲۷ و ۲۸ مهر ۱۳۸۲ ،تهران.
 • چوبینه، ع.، لحمی, م.ع.، حسینی, م.، شریفیان، س.، هاشمی حسینی، آ. کاربرد ه تکنولوژی پردازش تصویر ب کمک کامپیوتر در آنالیز وضعیت بدن . ارایه شده در اولین همایش بیومکانیک و آنالیز حرکت انسان . ۱۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۸۲ ،تهران.
 • چوبینه، ع. صنایع کوچک در کشورهای در حال توسعه صنعتی و مسئله بهداشت حرفه ای. ارایه شده در اولین همایش ملی ساماندهی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای. ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۳۸۳ ،تهران.
 • میاندشتی، ر.، چوبینه، ع.، مینایی، م.ص. بررسی وضعیت ایمنی در برابر حریق و آنالیز ریسک حریق به روش فرانک و مورگان در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۵ .ارایه شده در دومین همایش کشوری دانشجویی بهداشت حرفه ای. ۲۶ مهر ۱۳۸۶ ،تهران.
 • سلیمانی، ا.، چوبینه، ع.، محمد بیگی،ا. بررسی میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگران یک شرکت تولید سازه های فلزی در شیراز – ۱۳۸۴ .ارایه شده در دومین همایش کشوری دانشجویی بهداشت حرفه ای. ۲۶ مهر ۱۳۸۶ ،تهران.
 • عفیفه زاده کاشانی، ح.، دانشور، س.، چوبینه، ع.، طباطبایی، س.ح. اختلالات اسکلتی- عضلانی در کاروران ماشین های خیاطی در شرکتهای تولید پوشاک. ارایه شده در نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران. ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ،تهران.
 • عفیفه زاده کاشانی، ح.، چوبینه، ع.، طباطبایی، س.ح. اختلالات اسکلتی- عضلانی (MSDs (در جراحان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ارایه شده در نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران. ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ،تهران.
 • علی یاری، ل.س.، چوبینه، ع.، طباطبایی، س.ح. اختلالات اسکلتی- عضلانی در حرفه طلا و جواهرسازی. ارایه شده در نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران. ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ،تهران.
 • رستمی، ر.، چوبینه، ع. بررسی نوع و تراکم بیوآئروسلها در هوای بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۷ .ارایه شده در اولین همایش سراسزی بهداشت و ایمنی کار و ششمین همایش بهداشت حرفه ای. ۸ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ ،تهران.
 • رحیمی فرد، ه.، هاشمی نژاد، ن.، چوبینه، ع.، حیدری، ح.، طباطبایی، ح. ارزیابی عوامل خطر ایجاد کننده اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگاههای رنگ کاری صنعت درودگری با استفاده از چک لیست طراحی شده. ارایه شده در اولین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار و ششمین همایش بهداشت حرفه ای. ۸ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ ، تهران.
 • قنبری، ز.، چوبینه، ع. بررسی صدا و روشنایی در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مقایسه آن با استانداردهای داخلی و خارجی، ۱۳۸۶ .ارایه شده در دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی. ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ ،شیراز.
 • سلطان زاده، ا.، چوبینه، ع.، حسین زاده، ک. آستانه بی هوازی، روشهای اندازه گیری و نقش آن در بهداشت شغلی. ارایه شده در پنجمین همایش کشوری- دانشجویی تازه های علوم بهداشتی. ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ ،تهران.
 • چوبینه، ع.، رجایی فرد، ع.، اکبری، ع.، میاندشتی، ر. بررسی میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۴ .ارایه شده در هفتمین سمینار سراسری دانشجویی. ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۳۸۸ ،یاسوج.
 • چوبینه، ع.، مرادی، ب.، ستوده، ص.، قنبری، ز. بررسی ایمنی جرثقیل در کارگاههای ساختمانی و صنعتی شهر شیراز در سال ۱۳۸۶ .ارایه شده در هفتمین سمینار سراسری دانشجویی . ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۳۸۸ ،یاسوج.
 • چوبینه، ع.، طباطبایی، ح.، برزیده، م.، غلامی، ط.، امیری، ر. برآورد ظرفیت هوازی (max-VO2 (و مطالعه اثر عوامل موثر و همچنین رابطه وضعیت سلامت روانی کارگران مرد با آن در کارخانه های صنعتی شهرستان سپیدان/ استان فارس در سال ۱۳۸۸ .ارایه شده در هفتمین سمینار سراسری دانشجویی . ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۳۸۸ ،یاسوج.
 • چوبینه، ع.، طباطبایی، ح.، امیری، ر.، غندی، ب. بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران کارخانجات شهرستان سپیدان در سال ۸۶-۸۵ .ارایه شده در یازدهمین گنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور. ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ ،بندر عباس.
 • رحیمی، ک.، چوبینه، ع.، توکلی منش، س.، حسینی، م.، مراد زاده، ر. بررسی اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با میدانهای الکترومغناطیسی پایانه های تصویری در کارکنان یک شرکت مخابراتی. ارایه شده در یازدهمین گنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور. ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ ،بندر عباس.
 • سلطان زاده، ا.، چوبینه، ع.، جهانگیری، م.، خواجی، س. مقایسه مشکلات بهداشتی مرتبط با برنامه های رایج نوبت کاری در نظام غیر اقماری. ارایه شده در سومین همایش سراسری مدیران و متخصصین HSE وزارت نفت. ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ ،تبریز.
 • چوبینه، ع.، صفری، م.، حقی، ا.، طباطبایی، ح. ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی به روشهای OWAS و RULA در مشاغل خدمات شهری و فضای سبز. ارایه شده در همایش شهرنشینی و سلامت. ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ ،شیراز.
 • چوبینه، ع.، همتیان، ک.، جعفری، ش.، یحیی زاده، ن.، قایم، ه. بررسی اختلالات خواب در پرستاران نوبت کار بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۷ .ارایه شده در همایش شهرنشینی و سلامت. ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ ،شیراز.
 • چوبینه، ع.، نقاب، م.، سلطان زاده، ا.، جهانگیری، م.، عابدینی، ر.، خواجی، س. بررسی مشکلات روانی- اجتماعی مرتبط با برنامه های رایج نوبت کاری در نظام ۱۲ ساعته اقماری. ارایه شده درهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ،قزوین.
 • نوروزی، م.ا.، چوبینه، ع.، جهانگیری، م.، نریمان نژاد، ع.، حسینی سورشجانی، ع.ا. امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند در یک صنعت پتروشیمی. ارایه شده درهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ،قزوین.
 • دانشمندی، ه.، چوبینه، ع.، رجایی فرد، ع. اعتبارسنجی مقیاس ۲۰-۶ RPE بورگ در کارگران مرد بخش صنعت شهرستان شیراز. ارایه شده درهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ، قزوین.
 • نقاب، م.، چوبینه، ع.، رستمی، ر.، حسن زاده، ج. بررسی وضعیت سلامت روانی دندانپزشکان شهرستان شیراز با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (۲۸-GHQ .(ارایه شده درهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ،قزوین.
 • زارع، ر.، جمشیدی، م.، دانشمندی، ه.، چوبینه، ع.، تولیده ای، ح. تغییرات طول قد در کارگران و ارتباط آن با سطح ریسک QEC .ارایه شده درهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ،قزوین.
 • عفیفه زاده کاشانی، ح.، چوبینه، ع.، باکند، ش.، گوهری، م.ر. ارزیابی ارگونومیک ایستگاههای کار در صنایع سنگین فلزی کاشان و ارتباط آن با ناراحتی های اسکلتی- عضلانی سال ۱۳۸۹ .ارایه شده درهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ،قزوین.
 • چوبینه، ع.، حقی، ا.، صفری، م.، طباطبایی، ح. ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در مشاغل خدمات شهری و فضای سبز. ارایه شده درهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ، قزوین.
 • سلیمانی، ا.، دانشمندی، ه، چوبینه، ع.، محمدبیگی، ا.، ایزدی، خ. ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش RULA در دندانپزشکان شیراز. ارایه شده درهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ،قزوین.
 • حسین زاده، ک.، چوبینه، ع.، قائم ه. روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست توانایی فردی Checklist( (Strength Individual در جمعیت کاری ایران. ارایه شده درهفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ،قزوین.
 • چوبینه، ع.، تقی پور کازرونی، م.ب.، طباطبایی، ح.، کمالی نیا، م.، دانشمندی، ه. بررسی سطح آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ریسک فاکتورهای کمر درد . ارایه شده در اولین کنگره سراسری پرستاری و پیراپزشکی در صنعت. ۲۶ و ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۰ ،شیراز.
 • کوهی، ش.، چوبینه، ع. جایگاه ارگونومی در توانبخشی. ارایه شده در دهمین کنگره ارتوز و پروتز ایران. ۲ تا ۴ خرداد ماه ۱۳۹۱ ،تهران.
 • صابر، ا.، حاجی تبار، ن.، رستمی طالبخان، ر.، دانشمندی، ه.، چوبینه، ع.، مرادی، م. برآورد انرژی مصرفی حین انجام کار به روش برآورد سیستماتیک بار کار (SWE (در کارگران کارخانه فولاد پایه پارس. ارایه شده در همایش کشوری- دانشجویی بهداشت، تلاش امروز، نیاز آینده. ۲۶ تا ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۱ ،کرمانشاه. ۶
 • زارع دریسی، ف.، رستگار، ل.، حسینی، س.، دانشمندی، ه.، چوبینه، ع.، محمدبیگی، ا. برآورد بیشترین ظرفیت هوازی (max-VO2 (و تعیین عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ارایه شده در همایش کشوری- دانشجویی بهداشت، تلاش امروز، نیاز آینده. ۲۶ تا ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۱ ،کرمانشاه.
 • کوهی، ش.، سلمانی، ح.، چوبینه، ع. ارگونومی و توانبخشی. ارایه شده در هفدهمین کنگره کار درمانی ایران. ۹ تا ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۱ ،تهران.
 • دانشمندی، ه.، باباشاهی کوهانستانی، م.، چوبینه، ع .، رجایی فرد، ع. اندازه گیری برخی پارامترهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک و ارتباط آنها با پرفشاری خون در کارگران بخش صنعت شهر شیراز. ارایه شده در دوازدهمین کنگره تغذیه ایران و اولین کنگره بین المللی تغذیه ایران. ۱۵ تا ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۱ ،اصفهان

 

Publications:

 • Mououdi, M.A., Choobineh, A.R. (1997). Static anthropometric characteristics of students age range six-11 in Mazandaran province/Iran and school furniture design based on ergonomics principles. Applied Ergonomics, 28(2), 145-147.
 • Golbabai, F, Choobineh, A.R., Mahmoodi, M. (1999). Ozone and nitrogen oxides concentration in various arc welding processes. Journal of Environmental sciences and Technology, pre-No., 59-68.
 • Golbabai, F, Choobineh, A.R., Mahmoodi, M. (2000). Concentration of gaseous and particulate fluoride in submerged and manual metal arc welding processes. Journal of Environmental sciences and Technology, No.4, 9-15.
 • Choobineh, A.R., Shahnavaz, H., Lahmi, M.A. (2004). Major health risk factors in Iranian hand-woven carpet industry. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 10(1), 65-78.
 • Choobineh, A.R., Lahmi, M.A., Shahnavaz, H., Khani Jazani, R., Hosseini, M. (2004). Musculoskeletal symptoms as related to ergonomic factors in Iranian handwoven carpet industry and general guidelines for workstation design. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 10(2), 157-168.
 • Choobineh, A.R., Hosseini, H., Lahmi, M.A., Sharifian, S., Hashemi Hosaini, A. (2004). Weaving Posture Analyzing System (WEPAS): Introduction and validation. International Journal of Industrial Ergonomics, 32(2), 139-147.
 • Choobineh, A.R., Tosian, R., Alhamdi, Z., Davarzanie, M.H. (2004). Ergonomic intervention in carpet mending operation. Applied Ergonomics, 35, 493-496.
 • Choobineh, A.R., Lahmi, M.A., Hosseini, M., Shahnavaz, H., Khani Jazani, R. (2004). Workstation design in carpet hand-weaving operation: Guidelines for prevention of musculoskeletal disorders. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 10(4), 411-424.
 • Choobineh, A.R., Amirzadeh, F. (2005). Health effects of occupational exposure to static magnetic field in a chloralkali plant. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, 9(2), 76-79.
 • Choobineh, A.R., Rajaeefard, A., Neghab, M. (2006). Problems related to shift work for health care workers at Shiraz University of Medical Sciences. Eastern Mediterranean Health Journal, 12(3/4), 340-346.
 • Neghab, M., Rajaeefard, A. Habibi, M., Choobineh, A.R., (2006). Home accidents in rural and urban areas of Shiraz, 2000-02. Eastern Mediterranean Health Journal, 12(6), 824-833
 • Choobineh, A.R., Rajaeefard, A., Neghab, M. (2006). Association between perceived demands and musculoskeletal disorders among hospital nurses of Shiraz University of Medical Sciences: a questionnaire survey. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 12(4), 409-416.
 • Choobineh, A.R., Golbabai, F. (2006). Estimation of heat stress in a biscuit producing factory by using Required Sweat Rate index. Asian Journal of Ergonomics, 7(1/2), 1-10.
 • Choobineh, A.R., Tabatabaei, S.H.R., Tozihian, M., Ghadami, F. (2007). Musculoskeletal problems among workers of an Iranian communication company. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, 11(1), 32-36.
 • Rajaeefard, A.R., Mohammadi, M., Choobineh, A.R. (2007). Preterm delivery risk factors: a prevention strategy. Eastern Mediterranean Health Journal, 13(3), 551-559.
 • Choobineh, A.R., Hosseini, M., Lahmi, M.A., Khani Jazani, R., Shahnavaz, H. (2007). Musculoskeletal problems in Iranian hand-woven carpet industry. Applied Ergonomics, 38(5), 617-624.
 • Motamedzade, M., Choobineh, A.R., Mououdi, M.A., Arghami, S. (2007). Ergonomic design of carpet weaving hand tools. International Journal of Industrial Ergonomics, 37(7), 581-587.
 • Neghab, M., Choobineh, A.R. (2007). Work-related respiratory symptoms and ventilatory disorders among employees of a cement industry in Shiraz, Iran. Journal of Occupational Health, 49(4), 273-278.
 • Choobineh, A.R., Tabatabaei, S.H.R., Mokhtarzadeh, A., Salehi, M. (2007). Musculoskeletal problems among workers of an Iranian rubber factory. Journal of Occupational Health, 49(5), 418-423.
 • Neghab, M., Choobineh, A.R. (2008). Evaluation of potential toxic effects of occupational inhalation exposure to licorice root dust. Toxicological and Environmental Chemistry, 90 (3), 467-474.
 • Zamanian Ardekani, Z., Kakooei, H., Ayattollahi, S.M.T, Choobineh, A.R., Nasle Seraji, G. (2008). Prevalence of mental disorders among shift work hospital nurses in Shiraz, Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences, 11 (12), 1605-1609.
 • Karimfar, M.H., Shokri, S., Gholami, M.R., Bayat, A., Moosavinasab, N., Choobineh, A.R. (2008). Musculoskeletal problems among workers of an Iranian zinc industry. Pakistan Journal of Biological Sciences, 11 (24), 2670-2674.
 • Choobineh, A.R., Peyvandi Sani, G.R., Sharif Rohani, M., Gangi Pour, M., Neghab, M. (2009). Perceived demands and musculoskeletal symptoms among employees of an Iranian petrochemical industry. International Journal of Industrial Ergonomics. 39(5), 766-770.
 • Choobineh, A.R., Tabatabaei, S.H.R., Behzadi, M. (2009). Musculoskeletal problems among workers of an Iranian sugar producing industry. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 15(4), 419-424.
 • Choobineh, A.R., Movahed, M., Tabatabaie, S.H.R., Kumashiro, M. (2010). Perceived demands and musculoskeletal disorders in operating room nurses of Shiraz city hospitals. Industrial Health. 48, 74-84.
 • Neghab, M., Soltanzadeh, A., Choobineh, A.R. (2011). Respiratory Morbidity Induced by Occupational Inhalation Exposure to Formaldehyde. Industrial Health. 49, 89-94.
 • Neghab, M., Choobineh, A.R., Hassan Zadeh, J., Ghaderi, E. (2011). Symptoms of Intoxication in Dentists Associated with Exposure to Low Levels of Mercury. Industrial Health. 49, 249-254.
 • Choobineh, A.R., Ghaem, H., Ahmadi Nejad, P. (2011). Validity and reliability of the Persian version of the job content questionnaire: A study among hospital nurses. Eastern Mediterranean Health Journal. 17(4), 335-341.
 • Choobineh, A.R., Soltanzadeh, A., Tabatabaie, S.H.R., Jahangiri, M., Neghab, M., Khavaji, S. (2011). Shift Work-related Psychosocial Problems in 12-hour Shift Schedules of Petrochemical Industries. International Journal of Occupational Hygiene. 3(1), 38-42.
 • Choobineh, A.R., Motamedzade, M., Kazemi, M., Moghimbeigi, A., Heidari Pahlavian, A. (2011). The impact of ergonomics intervention on psychosocial factors and musculoskeletal symptoms among office workers. International Journal of Industrial Ergonomics. 41(6), 671-676.
 • Neghab, M., Norouzi, M.A., Choobineh, A.R., Kardaniyan, M.R., Hassan Zadeh, J. (2012). Health Effects Associated with long term Occupational Exposure of Employees of a Chlor-alkali Plant to Mercury. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 18(1), 97-106.
 • Aghilinejad, M., Choobineh, A.R., Sadeghi, Z., Nouri, M.K., Bahrami Ahmadi, A. (2012). Work-related musculoskeletal disorder among Iranian steel workers. Iranian Red Crescent Medical Journal. 14(4), 198-203.
 • Choobineh, A.R., Soltanzadeh, A., Tabatabaie, S.H.R., Jahangiri, M., Khavaji, S. (2012). Health effects associated with shiftwork in 12-hour shift schedule among Iranian petrochemical employees. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 18(3), 419-427.
 • Choobineh, A.R., Rahimifard, H., Hashemi Nejad, N., Haidari, H.R., Tabatabaei, S.H.R (2012). Musculoskeletal Disorders Risk Assessment in Small Furniture Manufacturing Workshops. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. In press.
 • Kamalinia, M., Nasl Saraji, G., Kee, D., Hosseini, M., Choobineh, A.R. (2011). Postural Loading Assessment in Assembly Workers of an Iranian Telecommunication Manufacturing Company. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. In press.
 • Barzideh, M., Choobineh, A.R., Tabatabaie, S.H.R. (2012). Job Stress Dimensions and Their Relationship to Musculoskeletal Disorders in Iranian Nurses. Work Journal. In press.
 • Daneshmandi, H., Choobineh, A., Rajaee Fard, A. (2012). Estimation of Aerobic Capacity and Determination of Its Associated Factors among Male Workers of Industrial Sector of Iran. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. In press.
 • چوبینه، ع. (۱۳۷۶ .(میز و صندلی در فعالیت های تحریری. دانشجو وپژوهش، سال پنجم، شماره سوم و چهارم، . ۱۸-۳۰ :صفحات
 • چوبینه ، ع. (۱۳۷۸ .(ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت . شماره ۲۳ و ۲۴ ، . ۱۷۷-۱۹۳ :صفحات
 • چوبینه، ع.، لحمی, م.ع.، حسینی, م.، خانی جزنی، ر.، شاهنواز، ه. ( ۱۳۸۲ .(اختلالات اسکلتی – عضلانی در صنعت قالیبافی ایران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. سال دوم، شماره ۳ ،صفحات: ۲۴-۹٫
 • چوبینه، ع.، گلبابایی، ف. ( ۱۳۸۳ .(ارزیابی عملکرد هودهای بیولوژیکی ایمن در یک مرکز تحقیقاتی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. سال سوم، شماره ۲ ،صفحات: ۵۸-۴۹
 • امیرزاده، ف.، چوبینه، ع. ( ۱۳۸۴ .(بررسی اثرات و عوارض بهداشتی ناشی از مواجهه ی شغلی با میدانهای مغناطیسی ایستا در یکی از واحدهای تولید کلر. فصلنامه سلامت کار ایران. دوره دوم، شماره ۳ ،صفحات: ۲۳-۱۸ .
 • چوبینه، ع.، حسینی, م. (۱۳۸۵ .(شناسایی عوامل تعیین کننده وضعیت بدن و طراحی ایستگاه کار با استفاده از روش طراحی فاکتوریال. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دوره چهارم، شماره ۳ ،صفحات: ۷۲- . ۶۱
 • چوبینه، ع.، نوری، ا.، ارجمندزاده، ا.، محمدبیگی، ا. (۱۳۸۵ .(اختلالات اسکلتی- عضلانی در کاربران کامپیوتر شاغل در بانک. فصلنامه سلامت کار ایران. دوره ۳ ،شماره ۳ و ۴ ،پاییز و زمستان، صفحات: ۱۷-۱۲ .
 • چوبینه، ع.، شاهچراغ، ب.، کشاورزی، س.، رهنما، ک. (۱۳۸۶ .(بررسی مشکلات مرتبط با نوبت کاری در تکنسینهای اتاق عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۱۳۸۵ .فصلنامه سلامت کار ایران. دوره ۴ ، شماره ۱ و ۲ ،بهار و تابستان، صفحات: ۵۲-۴۸
 • چوبینه، ع.، رجایی فرد، ع.، نقاب، م. ( ۱۳۸۶ .(فشارهای فیزیکی و روانی شغلی در پرستاران و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی- عضلانی. مجله حکیم. دوره دهم، شماره دوم، صفحات: ۷۵-۷۰ .
 • نقاب، م.، چوبینه، ع. (۱۳۸۶ .(ارتباط بین مواجهه شغلی با گردوغبار سیمان و شیوع علایم و اختلالات تنفسی. مجله بهبود. سال یازدهم، شماره دوم، تابستان، صفحات: ۲۲۶ -۲۱۵
 • نقاب، م.، حبیبی، م.، رجایی فرد، ع.، چوبینه، ع. (۱۳۸۶ .(میزان سوانح و حوادث خانگی شهرستان شیراز ( ۸۲- ۱۳۸۰ .(مجله بهبود. سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان، صفحات: ۴۴۰ -۴۲۸
 • چوبینه، ع. ، مختارزاده،ع.، صالحی، م.، طباطبایی، ح. ( ۱۳۸۷ .(ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش QEC در یک کارخانه لاستیک سازی. مجله علمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. دوره ۷ ،شماره ۱ ،بهار، صفحات: ۵۵ – ۴۶ .
 • کمالی نیا، م.، نسل سراجی، ج.، چوبینه، ع.، حسینی، م.، .Y.D, Kee) 1387 .(ارزیابی فشار وضعیتی وارده بر اندامهای فوقانی به روش LUBA در کارکنان خطوط مونتاژ کارخانجات مخابراتی ایران، شیراز. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دوره ششم، شماره ۳ و ۴ ،صفحات: ۱۰۹-۱۰۱ .
 • قنبری، ز.، چوبینه، ع.، طباطبایی، ح. ( ۱۳۸۸ .(بررسی میزان صدا و روشنایی در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مقایسه ی آن با استانداردهای داخلی و خارجی در سال ۱۳۸۶ .نشریه سبز. شماره ۷ ،مرداد ماه ۱۳۸۸ .
 • معتمدزاده،م.، حسن بیگی،م.ر.، چوبینه، ع.، محجوب، ح. (۱۳۸۸ .(طراحی و ساخت صندلی ارگونومیگ منطبق با ابعاد بدنی کارمندان ایرانی. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. دوره ۱۷ ،شماره ۶۸ ، صفحات: ۵۲- .۴۵
 • چوبینه، ع.، رستمی، ر.، طباطبایی، ح. (۱۳۸۸ .(بررسی نوع و تراکم بیوآئروسلها در هوای بیمارستانهای منتخب آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۷ .فصلنامه سلامت کار ایران. دوره ۶ ،شماره ۲ ،تابستان . ۶۹-۷۶ :صفحات، ۸۸
 • چوبینه، ع. ، سلیمانی، ا.، محمد بیگی، ا. ( ۱۳۸۸ .(فراوانی علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران تولیدی سازه های فلزی. مجله اپیدمیولوژی ایران. دوره ۵ ،شماره ۳ ،صفحات ۴۳-۳۵
 • چوبینه، ع.، رحیمی، ک.، توکلی منش، س.، حسینی، م.، طباطبایی، ح. (۱۳۸۸ .(بررسی اپیدمیولوژیک سندرم تونل کارپ درمراجعه کنندگان به بیمارستان های شهید چمران و نمازی شیراز طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۱ .فصلنامه سلامت کار ایران. دوره ۶ ،شماره ۳ ،پاییز ۸۸ ،صفحات: ۲۳-۱۷
 • رحیمی فرد، ه.، هاشمی نژاد، ن.، چوبینه، ع.، حیدری، ح.، طباطبایی، ح. ( ۱۳۸۹ .(ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگاههای رنگ کاری صنعت مبلمان سازی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. دوره ۴ ،شماره ۲ ،تابستان ۸۹ ،صفحات: ۵۴-۴۵
 • چوبینه، ع.، سلطان زاده، ا.، طباطبایی، ح.، جهانگیری، م.، خواجی، س. بررسی مشکلات بهداشتی مرتبط با نوبت کاری در نظام ۱۲ ساعته در صنایع پتروشیمی. فصلنامه سلامت کار ایران . دوره ۷ ،شماره ۱ ،بهار ۸۹ ،صفحات: . ۴۴-۵۳
 • نقاب، م.، سلطان زاده، ا.، چوبینه، ع. بررسی شیوع علائم بیماریهای تنفسی و اختلالات عملکرد ریه در مواجهه شغلی با فرمالدئید. فصلنامه سلامت کار ایران. دوره ۷ ،شماره ۲ ،تابستان ۸۹ ،صفحات: ۶۳-۵۵
 • رحیمی فرد، ه.، هاشمی نژاد، ن.، چوبینه، ع.، حیدری، ح.، طباطبایی، ح. ( ۱۳۸۹ .(ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگاه های تهیه مبل خام صنعت مبل سازی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی.دوره ۸ ،شماره ۱ ،صفحات: ۶۸-۵۳ .
 • چوبینه، ع.، برزیده، م.، غلامی، ط.، امیری، ر.، طباطبایی، ح.، الماسی حشیانی، ا. برآورد ظرفیت هوازی − VO2 (و مطالعه اثر عوامل موثر بر آن در کارگران مرد کارخانه های صنعتی شهرستان سپیدان/ استان فارس ( max در سال ۱۳۸۸ .مجله علمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. دوره۱۰ ،شماره ۱ ،۱۳۹۰ ،صفحات: . ۱-۱۲
 • -چوبینه، ع.، سلطان زاده، ا.، طباطبایی، ح.، جهانگیری، م.، خواجی، س. مقایسه مشکلات بهداشتی مرتبط با برنامه های نوبت کاری ۱۲ ساعته رایج در صنایع پتروشیمی. فصلنامه سلامت کار ایران. دوره ۷ ،شماره ۴ ،زمستان ۸۹ ، .۵۰-۶۰ :صفحات
 • عفیفه زاده کاشانی، ح.، چوبینه، ع.، باکند، ش.، گوهری، م.ر.، عباس تبار، ه.، مشتاقی، پ. روایی و پایایی ویرایش فارسی پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کرنل ( CMDQ .(فصلنامه سلامت کار ایران . دوره ۷ ، . ۶۹-۷۵ :صفحات، ۸۹ زمستان، ۴ شماره
 • چوبینه، ع. ، سلطان زاده، ا.، طباطبایی، ح.، جهانگیری، م. بررسی مشکلات بهداشتی مرتبط با نوبتکاری در کارگران غیر اقماری صنایع پتروشیمی. مجله علمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. دوره۱۰ ،شماره . ۱۴۱-۱۵۱ :صفحات، ۱۳۹۰ ،۲
 • -چوبینه، ع.، سلطان زاده، ا.، طباطبایی، ح.، جهانگیری، م. مقایسه مشکلات بهداشتی مرتبط با برنامه های رایج نوبت کاری در صنایع پتروشیمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوره ۱۸ ،شماره ۴ ،۱۳۹۰ ،صفحات: ۳۸۰-۳۶۹
 • تاجور، ع.، بهرام پور، ع.، چوبینه، ع.، جلالی، ع.، هاشمی نژاد، ن. اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان کارکنان حرفه های کوچک: یک بررسی در حرفه نانوایی. مجله پزشکی هرمزگان. دوره ۱۵ ،شماره ۴ ،۱۳۹۰ ،صفحات: ۳۱۰- . ۳۰۴
 • دانشمندی، ه.، چوبینه، ع.، رجایی فرد، ع. برآورد ظرفیت هوازی و تعیین همبسته های آن در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز- سال ۱۳۸۹ .فصلنامه سلامت کار ایران. دوره ۸ ،شماره ۳ ،پاییز ۹۰ ،صفحات: ۵۸-۴۸
 • نقاب، م.، چوبینه، ع.، حسن زاده، ج.، قادری، ا. شیوع علائم تحت کلینیکی مسمومیت با جیوه در دندانپزشکان، ناشی از مواجهه شغلی با آمالگام. فصلنامه سلامت کار ایران. دوره ۸ ،شماره ۳ ،پاییز ۹۰ ،صفحات: ۶۷-۵۹
 • چوبینه، ع.، رحیمی فرد، ه.، جهانگیری، م.، محمودخانی، س. آسیبهای اسکلتی- عضلانی و عوامل خطر مرتبط با آن در محیط کار دفتری. فصلنامه سلامت کار ایران. دوره ۸ ،شماره ۴ ،زمستان ۹۰ ،صفحات: ۸۱-۷۰
 • دانشمندی، ه.، چوبینه، ع.، رجایی فرد، ع. اعتبارسنجی مقیاس۲۰-۶ RPE بورگ در کارگران مرد بخش صنعت شهرستان شیراز. مجله علمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز . دوره۱۱ ،شماره ۱ ،۱۳۹۱ ، . ۱-۱۰ :صفحات
 • چوبینه، ع.، سلطان زاده، ا.، طباطبایی، ح.، جهانگیری، م. نوبت کاری و پیامدهای بهداشتی مرتبط با آن در صنایع پتروشیمی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دوره ۹ ،شماره ۴ ،زمستان ۹۰ ،صفحات: ۵۶- . ۴۳ ۲
 • مصباح، ف.، چوبینه، ع.، توضیحیان، م.، جعفری، پ.، نقیب الحسینی، ف.، پاک شیر، ک.، شیدموسوی، م.، موحدی، م.م.، شبان سروستانی ، س. بررسی تاثیر مداخله ارگونومیک در کاهش اختلالات اسکلتی- ماهیچه ای در کارکنان دانشکده پزشکی شیراز با استفاده از روش های QEC و RULA . فصلنامه سلامت کار ایران . دوره ۹ ، .۴۱-۵۱ :صفحات، ۹۱ بهار، ۱ شماره
 • چوبینه، ع.، سلطان زاده، ا.، طباطبایی، ح.، جهانگیری، م. مقایسه پیامدهای سلامتی مرتبط با نوبتکاری در دو نظام ۱۲ ساعته اقماری و ۸ ساعته غیراقماری در صنایع پتروشیمی ایران. مجله تحقیقات نظام سلامت. دوره ۷ ،شماره ۶ ، زمستان ۱۳۹۰) .ویژه نامه بهداشت)
 • عابدینی، ر.، چوبینه، ع.، حسن زاده، ج. اختلالات اسکلتی- عضلانی در پرسنل پرستاری دارای وظیفه جابجایی بیمار. مجله تحقیقات نظام سلامت. دوره ۸ ،شماره ۳ ،مرداد و شهریور ۱۳۹۱ ،صفحات: ۱۲-۱
 • عابدینی، ر.، چوبینه، ع.، سلطان زاده، ا.، قیاسوند، ر.، کاظم حقیقی، م. ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش QEC در یک صنعت سازه های فلزی. مجله علوم بهداشتی جندی شاپور. دوره ۴ ، شماره ۲ ،تابستان ۱۳۹۱ .
 • نوروزی، م.ا.، جهانگیری، م، چوبینه، ع.، نریمان نژاد، ع. مطالعه تطبیقی الزامات سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM (با سیستم های OHSAS18001 و HSE و امکان سنجی استقرار آن در یکی از شرکت های پتروشیمی کشور. مجله تحقیقات نظام سلامت. دوره ۸ ،شماره ۴ ،مهر و آبان ۱۳۹۱
 • -عابدینی، ر.، چوبینه، ع .، سلطان زاده، ا.، حسین زاده، ک.، حسانی، ف.، امیری ، ن. اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک استاتیک (تن سنجی ایستا) و بررسی معادلات رگرسیونی بین آنها در یک جمعیت دانشجویی. مجله تحقیقات نظام سلامت. دوره ۸ ،شماره ۴ ،مهر و آبان ۱۳۹۱ ،صفحات:
 • چوبینه، ع.، نقاب، م.، حسن زاده، ج.، رستمی، ر. مقایسه وضعیت سلامت روانی دندانپزشکان شهرستان شیراز با همتایان پزشک خود با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی ( ۲۸-GHQ .(مجله دندانپزشکی. دوره ۲۵ ،شماره ۴ ، زمستان ۱۳۹۱
 • دهقان، ن.، چوبینه، ع.، حسن زاده، ج. مداخله ارگونومیک به منظور بهبود پوسچر کار و کاهش ناراحتی اسکلتی- عضلانی در مونتاژکاران صنایع الکترونیک. فصلنامه سلامت کار ایران. زیر چاپ
 • عابدینی، ر.، چوبینه، ع.، حسن زاده، ج. ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل پرستاری به روش MAPO . مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. زیر چاپ
 • چوبینه، ع.، سلیمانی، ا.، دانشمندی، ه.، محمد بیگی، ا.، ایزدی، خ. شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش RULA در دندانپزشکان شیراز، ۱۳۸۹ .مجله جامعه دندانپزشکی ایران. زیر چاپ
 • چوبینه، ع.، تقی پور کازرونی، م.ب.، طباطبایی، ح.، کمالی نیا، م. بررسی سطح آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ریسک فاکتورهای کمر درد. مجله انجمن ایمنی و بهداشت کار. زیر چاپ.
 • برزیده، م.، چوبینه، ع. ، طباطبایی، ح. ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی- عضلانی در پرستاران. مجله تحقیقات نظام سلامت. زیر چاپ.
 • حسین زاده، ک.، چوبینه، ع.، قائم، ه. مطالعه روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست توانایی فردی در جمعیت کاری ایران. مجله ارمغان دانش. زیر چاپ. ۳

 

تالیف و ترجمه:

 • انسان، آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی. نویسنده: استفان فیزانت. مترجم: علیرضا چوبینه و محمد امین موعودی. انتشارات نشر مرکز، تهران، چاپ اول: ۱۳۷۵ ،چاپ دوم: ۱۳۸۲ .چاپ سوم: ۱۳۸۵ .
 • مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید. نویسنده: مارتین هلاندر. مترجم: علیرضا چوبینه. انتشارات تچر، شیراز، چاپ اول: ۱۳۷۵ ،چاپ دوم: ۱۳۸۰ ،چاپ سوم: ۱۳۸۴ .ویرایش سوم چاپ اول: ۱۳۸۶٫
 • نوبت کاری؛ مشکلات و رهیافتها. نویسنده: تیموتی مونک و سیمون فولکارد. مترجم: علیرضا چوبینه. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، چاپ اول: ۱۳۷۵ ،چاپ دوم: ۱۳۸۰ ،چاپ سوم: ۱۳۸۴٫
 • ارگونومی در عمل. گردآورندگان: علیرضا چوبینه و محمد امین موعودی. انتشارات نشر مرکز، تهران، چاپ اول: ۱۳۷۸ .چاپ دوم: ۱۳۸۲ ،چاپ سوم: ۱۳۸۴ .چاپ چهارم: ۱۳۸۵
 • – کلیات بهداشت حرفه ای. نویسنده: علیرضا چوبینه و فرید امیرزاده. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، چاپ اول: ۱۳۷۸ ،چاپ ششم: ۱۳۸۲ .
 • کلیات بهداشت حرفه ای. نویسنده: علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده و شیرازه ارقامی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ویرایش دوم، چاپ اول: ۱۳۸۳ ،چاپ دوم: ۱۳۸۴ ،چاپ سوم: ۱۳۸۶ ،چاپ چهارم: ۱۳۸۷ ، چاپ هفتم: ۱۳۹۰ .
 • شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی. نویسنده: علیرضا چوبینه. انتشارات فن آوران، همدان، چاپ اول: ۱۳۸۳ .
 • روش ها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار. نویسنده: علیرضا چوبینه. انتشارات فن آوران، همدان، چاپ اول: ۱۳۸۴ .
 • طراحی ارگونومیک ایستگاه کار قالیبافی بر پایه ی وضعیت بدنی مناسب. نویسنده: علیرضا چوبینه. انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، زیر چاپ.
 • ارزیابی میزان تراکم گازها و بخارات حاصل از فرایندهای مختلف جوشکاری (اختصاصا ” اوزون، اکسیدهای ازت و فلورایدها) و ارایه مناسبترین شیوه کنترل. پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (۱۳۷۲ .(گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • ارایه ی مدل ارگونومیک ایستگاه کار قالیبافی با تأکید بر وضعیت بدنی مناسب، بر پایه ی بررسی میدانی و مداخله های آزمایشگاهی. پایان نامه برای دریافت مدرک دکترای تخصصی(PhD) (1382 .(گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

طرحهای مصوب در دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

 • بررسی اثرات و عوارض بهداشتی ناشی از مواجهه ی شغلی با میدانهای مغناطیسی ایستا در واحد کلر آلکالی مجتمع پتروشیمی شیراز (به شماره ۱۹۹-۷۴ ،( ۱۳۷۵-۱۳۷۴ .با همکاری فرید امیرزاده
 • نوبت کاری ومشکلات ناشی از آن در بین کادر امور درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تدوین بهترین نظام نوبت کاری (به شماره ۳۷۱-۷۶ ،(۱۳۷۷-۱۳۷۶
 • – طراحی و ساخت ابزار اندازه گیری ابعاد بدن (آنتروپومتر) (به شماره ۱۳۱۸-۸۰ ،( ۱۳۸۰ .
 • فشارهای فیزیکی و روانشناختی شغلی در پرستاران و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی-عضلانی (به شماره .۱۳۸۳ ،(۸۳-۲۲۱۹
 • بررسی راههای ارتقاء پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده ازتکنیک Workshop Future .1383 ،(۸۳-۲۲۷۷
 • – بررسی مسمومیت با جیوه در کلینیک های دندانپزشکی شیراز و راههای پیشگیری از آن (به شماره ۲۵۳۵- ۸۴ ،(۱۳۸۴ .با همکاری دکتر مسعود نقاب
 • ارزیابی ارگونومیک فشار وارده به کارگران خط تولید یک کارخانه لاستیک سازی (به شماره ۲۵۹۱-۸۴ ،( .۱۳۸۴
 • ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی به روش RULA در کارکنان بخش مونتاژ و اپراتورهای CCTV دریک کارخانه مخابرات در شیراز (به شماره۲۶۸۹- ۸۴ ،(۱۳۸۴ )
 • ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگران کارخانه قند فسا به روش QEC) به شماره .۱۳۸۴ ،(۸۴- ۲۵۹۷
 • بررسی میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگران یک شرکت تولید سازه های فلزی در شیراز (به شماره ۲۶۳۶- ۸۴ ،(۱۳۸۴
 • بررسی میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل موثر بر آن در اپراتورهای کامپیوتر بانک .۱۳۸۴ ،(۸۴- ۲۷۰۷ شماره به. (۱۳۸۴-۸۵ شیراز های
 • بررسی میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۴) .به شماره ۲۶۲۶- ۸۴ ،(۱۳۸۴
 • بررسی میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs (در جراحان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (به شماره ۲۹۰۰- ۸۵ ،(۱۳۸۵ . ۶
 • روایی و پایایی پرسشنامه فارسی محتوای شغلی (Questionnaire Content Job ،(مطالعه استرس شغلی پرستاران در بیمارستان های شهر شیراز (به شماره ۲۹۴۱-۸۵ ،(۱۳۸۵ .با همکاری هاله قائم.
 • بررسی میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی- عضلانی (MSDs (در میان اپراتورهای زن ماشین های خیاطی در شرکت های تولید پوشاک در شهر شیراز سال ۱۳۸۵) به شماره ۳۱۳۷- ۸۵ ،(۱۳۸۵ .
 • بررسی میزان شیوع مشکلات مرتبط با نوبت کاری در تکنسینهای اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۵) به شماره ۳۱۳۵- ۸۵ ،(۱۳۸۵ .
 • بررسی وضعیت ایمنی در برابر حریق و آنالیز ریسک حریق به روش فرانک و مورگان در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۵) به شماره ۳۱۳۳- ۸۵ ،(۱۳۸۵ .
 • بررسی میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی- عضلانی در جواهرسازان شهر شیراز و یزد – سال ۱۳۸۵) به .۱۳۸۵ ،(۸۵- ۳۱۷۳ شماره
 • فشارهای فیزیکی و روانشناختی شغلی در تکنسین های اتاق عمل و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی- عضلانی (به شماره ۳۲۶۸-۸۵ ،(۱۳۸۵٫
 • بررسی میزان صدا و روشنایی در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مقایسه ی آن با استانداردهای داخلی و خارجی- ۱۳۸۶) به شماره ۳۹۷۰-۸۷ ،(۱۳۸۷٫
 • بررسی ایمنی جرثقیل در کارگاه های ساختمانی و صنعتی شهر شیراز در سال ۱۳۸۶) به شماره ۴۰۳۶- ۸۷ ،( .۱۳۸۷
 • بررسی اپیدمیولوژیک سندروم تونل کارپال ( CTS (در مراجعه کنندگان به بیمارستان چمران ( ۸۵-۱۳۸۰ ( .۱۳۸۷ ،(۸۷- ۴۰۳۶ شماره به(
 • – بررسی نظام های نوبت کاری و مشکلات ناشی از آن در مجتمع های پتروشیمی و پیشنهاد نظام مناسب (به .۱۳۸۷ ،(۸۷- ۴۲۲۲ شماره
 • بررسی اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با میدان های الکترومغناطیسی پایانه های تصویری Video (VDT (Terminal Display در کارکنان یک شرکت مخابراتی، شیراز ۱۳۸۶) .به شماره ۴۲۶۳ – ۸۷ ،( .۱۳۸۷
 • بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل ها در هوای بیمارستانهای منتخب آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی .۱۳۸۷ ،(۸۷ – ۴۳۶۵ شماره به. (۱۳۸۷ ،شیراز
 • بررسی اختلالات خواب در پرستاران نوبت کار بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۸۷) .به شماره ۴۴۳۲ – ۸۷ ،(۱۳۸۷ .
 • ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش های QEC وOWAS در مشاغل خدمات شهری و فضای سبز شیراز – ۱۳۸۷) .به شماره ۴۵۱۹- ۸۷ ،(۱۳۸۷ .
 • برآورد ظرفیت هوازی ( max-VO2 (و مطالعه اثر عوامل موثر و همچنین رابطه وضعیت سلامت روانی کارگران مرد با آن در کارخانه های صنعتی شهرستان سپیدان / استان فارس در سال ۱۳۸۸) .به شماره ۴۵۵۰- .۱۳۸۷ ،(۸۷ ۷
 • اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک استاتیک (تن سنجی ایستا) و بررسی معادلات رگرسیونی بین آنها در بین دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۱۳۸۸) .به شماره ۵۰۸۵- ۸۸ ،(۱۳۸۸ .
 • ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارایه راهکار مناسب جهت کاهش ریسک مربوطه در کارکنان شرکت پتروشیمی فجر. (به شماره ۵۱۹۸- ۸۹ ،(۱۳۸۹٫
 • ارزیابی ارگونومیک شرایط محیط کار در شرکت پتروشیمی نوری در عسلویه. (به شماره ۵۲۸۲ – ۸۹ ،( .۱۳۸۹
 • بررسی میزان انطباق الزامات سیستم مدیریت ایمنی فرآیند ( PSM (با سیستم های OHSAS18001 و HSE و امکان سنجی استقرار آن در یکی از شرکتهای پتروشیمی کشور. (به شماره ۵۲۸۸- ۸۹ ،(۱۳۸۹٫
 • برآورد بیشترین ظرفیت هوازی (max-VO2 (و تعیین همبسته های آن در کارگران بخش صنعت شهرستان شیراز، سال ۱۳۸۹) .به شماره ۵۳۰۱- ۸۹ ،(۱۳۸۹٫
 • بررسی سیستماتیک شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران ایرانی صنایع و حرف گوناگون و تعیین ریسک فاکتورهای مرتبط با آن. (به شماره ۲۱۳۴-۴۲-۰۱- ۸۹ ،(۱۳۸۹ .
 • ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از روش RULA در دندانپزشکان شیراز، .۱۳۸۹ ،(۸۹- ۵۴۵۰شماره به (۱۳۸۸
 • بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی ۸۹-۸۸) به شماره۵۴۴۹- ۸۹ ،(۱۳۸۹ .با همکاری مرضیه رحیم خانلی.
 • بررسی اثر بخشی تغییر برنامه نوبت کاری بر شیوع مشکلات بهداشتی در سه شرکت پتروشیمی ( ۵۷۵۱-۹۰ ،( .۱۳۹۰
 • بررسی تاثیر استفاده از لنزهای بزرگنمایی چشمی بر کاهش ناراحتی های اسکلتی- عضلانی در مونتاژکاران .۱۳۹۰ ،(۹۰-۰۱-۴۲-۳۰۶۷ شماره به. (الکترونیک صنایع
 • طراحی ماوس ارگونومیک به منظور افزایش راحتی کاربر و پیشگیری از آسیبهای اسکلتی-عضلانی ناحیه دست/مچ دست. (به شماره ۳۱۲۸-۴۲-۰۱-۹۰ ،(۱۳۹۰٫
 • تعیین شیوع و ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز به روشهای MAPO و PTAI و ارایه راهکارهای پیشگیرانه. (به شماره ۵۸۴۳-۹۰ ،(۱۳۹۰٫
 • بررسی وضعیت زندگی کاری و عوامل موثر آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سال ۱۳۹۰) .به .۱۳۹۰ ،(۸۹-۰۱-۴۲-۲۶۸۵ شماره
 • ارزیابی ابعاد استرس شغلی بر اساس مدل نیاز- کنترل- حمایت و ارتباط آن با سلامت عمومی و اختلالات اسکلتی- عضلانی در پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۰) .به شماره ۵۹۱۸- .۱۳۹۰ ،(۹۰
 • ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش QEC در یک کارخانه سازه های .۱۳۹۰ ،(۹۰-۵۷۵۲ شماره به. (۱۳۹۰ ،فلزی ۸
 • ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا. (به .۱۳۹۰ ،(۹۰-۵۹۸۸ شماره
 • ارزیابی فعالیتهای بلند کردن بار در کارخانه لاستیک سازی دنا به روش های NIOSH ،MAC ، .۱۳۹۰ ،(۹۰-۶۰۰۱ شماره به. (۱۳۹۰ ،WASHANGTON
 • روایی و پایایی پرسشنامه فارسی اندازه گیری خستگی (CIS (Strength Individual Checklist) .به .۱۳۹۱ ،(۹۱-۶۰۶۶ شماره
 • برآورد انرژی مصرفی حین انجام کار به روش برآورد سیستماتیک بار کار Workload Systematic( ((SWE (Estimation در کارگران کارخانه فولاد پایه پارس، ۱۳۹۰) .به شماره ۶۰۷۷-۹۱ ،(۱۳۹۱٫
 • ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در شرکت پتروشیمی تبریز. (به شماره ۶۱۲۸- .۱۳۹۱ ،(۹۱
 • ارزیابی ریسک فاکتوره ای اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگاههای اورتز و پروتز در شهرستان شیراز، .۱۳۹۱ ،(۹۱-۸۲۸۸ شماره به. (۹۰
 • ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر. (به .۱۳۹۱ ،(۹۱-۶۳۱۹

برگزاری کارگاههای آموزشی:

 • کارگاه آموزشی ” Workshop Future با معرف ی Macroergonomics ” ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران، ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه ۱۳۷۹٫
 • کارگاه آموزشی ” ارگونوم ی و آنتروپومتر ی” ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای. ساری، ۲۶ تا ۲۷ دی ماه ۱۳۸۰٫
 • کارگاه آموزشی ” Design Workstation ” ویژه کارشناسان بخش صنعت. تهران، ۳۱ فروردین ماه تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲٫
 • کارگاه آموزشی ” ب ی حرکت ی و عوار ض ناش ی از آ ن ” ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای. ساری، ۷ تا ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳٫
 • کارگاه آموزشی ” تکنیکها ی ارزیاب ی موا جهه با ریسک فاکتور ها ی WMSDs “ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای. تبریز، ۲۸ تا ۲۹ تیر ماه ۱۳۸۴٫
 • کارگاه آموزشی” Workshop Future “ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز، ۲۵ تا ۲۶ مرداد ماه ۱۳۸۴٫
 • کارگاه آموزشی ” شیو ه ها ی ارزیاب ی پوسچر در ارگونوم ی شغل ی ” ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای. تبریز، ۲۲ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۳۸۴٫
 • کارگاه آموزشی ” Design Workstation ” ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع پتروشیمی. تهران، ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه ۱۳۸۶٫
 • کارگاه آموزشی ” شیو ه ها ی ارزیاب ی پوسچر در ارگونوم ی شغل ی ” ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع اصفهان. اصفهان، ۲۶ مهر ماه ۱۳۸۶٫ ۹
 • کارگاه آموزشی ” آشنای ی با نر م افزار ها ی ارزیاب ی در ارگونوم ی ” ویژه کارشناسان بهداشتحرفه ای سراسر کشور. وزارت بهداشت، تهران، ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۹٫

سایر فعالیتهای مرتبط با صنعت:

 • برگزاری دوره ی آموزشی برنامه ریزی نوبت کاری در صنعت (مجتمع فولاد مبارکه، ۱۳۷۷٫(
 • برگزاری دوره ی آموزشی اصول ارگونومی در فعالیتهای دفتری (شرکت نفت فلات قاره، ۱۳۷۹٫(
 • همکاری در طرح تحقیقاتی “طراحی ابزار دستی قالیبافی بر اساس اصول ارگونومی ” (مصوب مرکز تحقیقات فرش دستباف، وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۱ .(
 • برگزاری دوره ی آموزشی اصول ارگونومی در صنعت پتروشیمی (اراک، ۱۳۸۲٫(
 • برگزاری دوره ی آموزشی اصول ارگونومی در صنعت نفت (جزیره خارک، ۱۳۸۵٫(
 • پروژه ارزیابی ارگونومیک محیط کار به روش QEC) مجتمع صنعتی فجر، ۱۳۸۵٫(
 • برگزاری دوره ی آموزشی ارگونومی در معدن (گل گهر، ۱۳۸۶٫(
 • برگزاری دوره ی آموزشی ارگونومی در صنعت پتروشیمی (شیراز، ۱۳۸۶٫(
 • پروژه پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی در شرکت پالایش نفت آبادان، ۱۳۸۶٫
 • برگزاری دوره آموزشی ارگونومی در صنعت (شیراز، سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب، زمستان ۱۳۸۶٫(
 • – برگزاری دوره ی آموزشی ارگونومی در کار با کامپیوتر (مس سرچشمه، دی ۱۳۸۶٫(
 • برگزاری دوره آموزشی ارگونومی در صنعت (شیراز، سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب، تابستان ۱۳۸۷٫(
 • برگزاری دوره آموزشی ارگونومی در صنعت (شیراز، سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب، پاییز ۱۳۸۷٫(
 • برگزاری دوره آموزشی ارگونومی در صنعت (شیراز، سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب، زمستان ۱۳۸۸٫(
 • برگزاری دوره آموزشی ارگونومی در صنعت (شیراز، سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب، بهار ۱۳۸۹٫(
 • برگزاری دوره آموزشی ارگونومی در صنعت (شیراز، توانیر، تابستان ۱۳۸۹٫(
 • برگزاری دوره آموزشی ارگونومی در صنعت (شیراز، توانیر، پاییز ۱۳۸۹٫(
 • برگزاری دوره آموزشی ارگونومی در صنعت (بندرعباس، زمستان ۱۳۸۹٫

عناوین درون دانشگاهی:

 • پژوهشگر فعال دانشکده بهداشت و تغذیه (۱۳۸۴ (
 • پژوهشگر برتر دانشگاه، رتبه سوم (۱۳۸۶(
 • پژوهشگر فعال دانشکده بهداشت و تغذیه (۱۳۸۷(
 • پژوهشگر فعال دانشگاه در زمینه ارتباط با صنعت (۱۳۸۷(
 • پژوهشگر فعال دانشگاه در زمینه ارتباط با صنعت (۱۳۸۸(
 • پژوهشگر فعال دانشکده بهداشت و تغذیه (۱۳۹۰(
 • پژوهشگر فعال دانشگاه در زمینه ارتباط با صنعت (۱۳۹۰)

عناوین استانی:

 • -پژوهشگر برگزیده در جشنواره شکوفایی و نوع آوری استان فارس (۱۳۸۷٫(

عناوین کشوری:

 • برگزیده دانشجویی در مقطع دکترای تخصصی در گروه علوم بهداشتی در دهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی (۱۳۸۳٫(
 • برگزیده جشنواره نهمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی در گروه علوم پزشکی- دامپزشکی مقطع تحصیلی دکترای تخصصی، ۱۳۸۴٫
 • دانشجوی نمونه کشوری در سال تحصیلی ۸۲-۸۱ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی سراسر کشور در مقطع تحصیلی PhD .

اختراع:

سیستم آنالیز پوسچر “وضعیت بدن” به کمک کامپیوتر. شماره ثبت: ۳۱۰۷۷ ،تاریخ ثبت: ۱۴/۱۱/۱۳۸۳

مسئولیت اجرایی:

 • مدیر گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • معاون آموزشی دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رئیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته ارگونومی در وزارت بهداشت
 • عضو هیئت مؤسس انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

 فعالیت های انتشاراتی:

 • مدیر مسئول مجله علمی ارگونومی
 • سردبیر نشریه داخلی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران (پیام ارگونومی)

جستجوی دوره