طناز اژدری
 /  طناز اژدری

طناز اژدری

لیست دوره های تدریس شده توسط:طناز اژدری

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره جامع حرفه ای معماری داخلی
    200 ساعت
  • طراحی دست آزاد (اسکیس، کروکی، راندو)
    45 ساعت

جستجوی دوره