سیامک دوازده امامی
 /  سیامک دوازده امامی

سیامک دوازده امامی

مدرس دوره های تخصصی شبکه و برق

پست الکترونیکی: s.d.emami@gmail.com

مدارک

دکترای برق و مخابرات – دانشگاه مالایا مالزی

فوق دکترا  – دانشگاه مالایا مالزی

فوق دکترا –  دانشگاه City University لندن انگلستان

 • CCIE: Cisco Certified Internetwork Expert (written) CSCO12482755
 • IINS: Implementing Cisco Network Security CSCO12482755
 • CCNA: Cisco Certified Network Associate Routing and switching, CSCO12482755
 • CCNP: Cisco Certified Network professional Routing and switching CSCO12482755
 • MTCNA: (MikroTik Certified Network Associate), LTMY1014
 • MTCNE: (MikroTik Certified Network Engineering), 1104TCE030

سوابق کار

 • مدیر دپارتمان شبکه  فراز آسمان شبکه  از مرداد۱۳۹۶  تا اکنون
 • مشاور وزارت بهداشت و درمان از مرداد۱۳۹۶  تا اکنون
 • استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی از مهر ۱۳۹۵  تا اکنون
 • مشاور وزارت علوم از مهر ۱۳۹۵  تا مهر ۱۳۹۶
 • مشاور مرکز مخابرات مالزی از سال۱۳۹۳ تا۱۳۹۵
 • مدیر شبکه در شرکت  Ultratone از سال۱۳۹۰ تا۱۳۹۳

 


سوابق اجرایی

 • مشاور, طراح  و اجرای طرح  Intelligent WANهمراه اول
 • طراحی و اجرای شبکه Datacenter اورژانس تهران
 • طراحی و اجرای شبکه Datacenter سازمان مدیریت بحران
 • طراحی و اجرای شبکه Datacenter شبکیه توزیع برق استان تهران
 • نوسازی WAN مرکز مخابرات مالزی
 • طراحی و اجرای سنسور لرزش فیبر نوری  مرکز مخابرات مالزی
 • اجرای شبکه سنسور شبکه حمل و نقل قطار شهری مالزی

 

 


دروس تدریس شده

 • CCNA X6
 • CCNA Security X3
 • CCNP X2
 • CCIE X1
 • Matlab X10
 • Fiber Optic Communication X4

لیست دوره های تدریس شده توسط:سیامک دوازده امامی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
 • دوره جامع Ceh , Security+, Ethical Hacking
 • دوره جامع تخصصی شبکه های مبتنی بر Cisco
  120 ساعت
 • CCNA Data center
  70 ساعت
 • +Security
  30 ساعت
 • (Exam 2V0-621: VCP Datacenter Virtualization (DCV
 • دوره حرفه ای تست نفوذ (Licensed Penetration Testing (LPT
  70 ساعت
 • (Exam 2V0-620: VSphere 6 Foundations (VMware Certified Professional 6: VCP6
 • CCNP-TSHOOT
  40 ساعت
 • Skype for Business
  50 ساعت
 • Network Analysis
  70 ساعت
 • CCNA Security
  70 ساعت
 • امنیت شبکه CEH
  70 ساعت
 • (CISCO: CCNA Routing & Switching 2017 (200-125
  60 ساعت
 • (CCNP (Routing-Switching
  100 ساعت
 • Exchange Server 2016

جستجوی دوره