سعید سروش نیا
 /  سعید سروش نیا

سعید سروش نیا

لیست دوره های تدریس شده توسط:سعید سروش نیا

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • مدیریت پروژه حرفه ای
    110 ساعت
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزارMSP
    40 ساعت

جستجوی دوره