دکتر کامران اعتمادمقدم
 /  دکتر کامران اعتمادمقدم

دکتر کامران اعتمادمقدم

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر کامران اعتمادمقدم

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره عالی مدیریت EMBA – گرایش مدیریت اجرایی (همسطح کارشناسی ارشد)
    704 ساعت

جستجوی دوره