دکتر نسرین جزنی
 /  دکتر نسرین جزنی

دکتر نسرین جزنی

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر نسرین جزنی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

جستجوی دوره