دکتر مرتضی عمادزاده
 /  دکتر مرتضی عمادزاده

دکتر مرتضی عمادزاده

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر مرتضی عمادزاده

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

جستجوی دوره