دکتر محمدعلی محمدی
 /  دکتر محمدعلی محمدی

دکتر محمدعلی محمدی

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر محمدعلی محمدی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)
  • دوره عالی مدیریت EMBA – گرایش مدیریت اجرایی (همسطح کارشناسی ارشد)
    704 ساعت

جستجوی دوره