دکتر فرامرز شاه محمدی
 /  دکتر فرامرز شاه محمدی

دکتر فرامرز شاه محمدی

دکترای مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید از دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات 

سوابق حرفه ای :

مشاور سازمان مدیریت صنعتی در معاونت مشاوره وتحقیق

سر پرست گروه مشاوره مدیریت عمومی از سال۱۳۸۴ تا۱۳۸۸

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

عضو گروه راهبردی مشاوره وتحقیق سازمان مدیریت صنعتی از سال۱۳۸۷ تا۱۳۸۸

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۸ تا کنون

مدیر دوره های تخصصی وحرفه ای سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۹ تا۱۳۹۲

مدرس مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی از سال۱۳۷۰

تحصیلات:

دکترای مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید از دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات

فوق لیسانس مدیریت اجرایی از دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

فوق لیسانس مشاوره مدیریت از سازمان مدیریت صنعتی

لیسانس مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر فرامرز شاه محمدی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)
  • دوره عالی مدیریت EMBA – گرایش مدیریت اجرایی (همسطح کارشناسی ارشد)
    704 ساعت

جستجوی دوره