دکتر غلامرضا نصیرزاده
 /  دکتر غلامرضا نصیرزاده

دکتر غلامرضا نصیرزاده

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر غلامرضا نصیرزاده

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

جستجوی دوره